Hoe gevaarlijk is trombose eigenlijk?

Trombose is ongetwijfeld één van de meest besproken aandoeningen in ons land. Deze aandoening komt namelijk relatief vaak voor én is ook nog eens hardnekkig. Met name ouderen hebben een relatief grote kans op het krijgen van trombose. Wat nou als je trombose hebt? Welke gevaren loop je dan?

En in hoeverre is trombose écht levensgevaarlijk? In dit artikel gaan wij nader in op de mogelijke gevolgen van trombose. We bespreken de mogelijke gevaren van deze aandoeningen en geven je tevens enkele handige tips. Door op een gezonde manier te leven, kan je bepaalde risico’s namelijk minimaliseren.

Op de website van de Trombosestichting vallen enkele statistieken te lezen. Zo krijgen per uur 11 mensen in Nederland trombose. Daarnaast overlijden dagelijks ook 40 mensen aan trombose. Deze cijfers laten duidelijk zien dat trombose daadwerkelijk gevaarlijk is.

Een gemiddeld sterftecijfer van 40 mensen per dag is ongekend hoog. In dit artikel kan je meer lezen over de oorzaak van dit hoge sterftecijfer en wat je hier mogelijk zelf aan kunt doen.

 

>> Start NU Met Trombose Zelfzorg!

 

Wat is trombose exact?

Voordat we naar de gevaren gaan kijken, is het verstandig om nader naar deze aandoening te kijken. In welke situatie spreken we nou van trombose? Dat is de situatie waarin een bloedvat verstopt raakt door de vorming van een bloedprop.

Deze bloedprop ontstaat op zijn beurt doordat het bloed gaat stollen. Het stollen van bloed kan meerdere oorzaken hebben. Deze oorzaken kan je verderop in dit artikel vinden.

Op het moment dat een bloedvat geblokkeerd is, kan het bloed niet meer op de gewenste manier doorstromen. Het bloed vervoert tegelijkertijd ook zuurstof met zich mee. Het gevolg is dat lichaamsdelen, die zich achter het verstopte bloedvat bevinden, geen zuurstof toegediend krijgen.

Indien dit een langere periode het geval is, kunnen de gevolgen verstrekkend zijn. We kunnen absoluut stellen dat trombose heel gevaarlijk is.

In welke situaties is trombose gevaarlijk?

Binnen de wereld van trombose worden verschillende varianten onderscheiden. Zo zijn er specifieke termen voor de locatie van de bloedprop. Bevindt de bloedprop zich in één van de benen? Dan spreken we van een trombosebeen. Een ander voorbeeld is een trombosearm. De gevolgen van een trombosebeen kunnen verstrekkend zijn.

Hierboven heb je reeds kunnen lezen dat het bloed zuurstof met zich mee brengt. Dit zuurstof is nodig om lichaamsdelen, en het weefsel, te voeden. Op het moment dat het bloed niet meer goed door kan stromen, krijgt het lichaamsdeel niet meer de benodigde zuurstof.

Een van de gevolgen hiervan is dat het weefsel af gaat sterven. Op het moment dat dit gebeurt, is het noodzakelijk om het lichaamsdeel te amputeren. Dit kan bijvoorbeeld de voet (bij een trombosebeen) of de hand (bij een trombosearm) zijn.

 

Het afsterven het weefsel is niet het enige gevolg van trombose. Nee, door trombose kan je ook last krijgen van een longembolie. Daarover kan je hieronder meer lezen.

Longembolie; levensgevaarlijk

Op het moment dat een bloedprop zich in één van de bloedvaten genesteld heeft, gaat het lichaam in actie komen. Het lichaam is namelijk de enige ‘partij’ die iets aan de bloedprop kunt doen.

Met behulp van antistollingsmedicijnen is het mogelijk om erger te voorkomen, maar het verwijderen van de bloedprop is een taak voor het menselijk lichaam.

Tijdens dit proces kan het gebeuren dat de bloedprop losschiet. Een bekend voorbeeld hiervan is een bloedprop die vanuit het been richting het hart schiet.

De bloedprop passeert het hart en kan vervolgens vast blijven zitten in één van de longslagaders. Op het moment dat hier sprake van is, spreken we van een longembolie. Een longembolie is levensgevaarlijk.

Door de bloedprop in de longslagader krijgt het achterliggende longweefsel geen bloed meer. Zoals je ondertussen weet, brengt het bloed zuurstof met zich mee. Het achterliggende longweefsel krijgt dus ook geen zuurstof meer, waardoor het weefsel afsterft. Wat de gevolgen hiervan exact zijn, verschilt van situatie tot situatie.

Ook de grootte van de bloedprop heeft hier een bepaalde invloed op. Het belangrijkste bij een longembolie is dat de uitbreiding van de bloedprop voorkomen wordt. Een arts kan bijvoorbeeld heparine of een ander zwaar antistollingsmedicijn voorschrijven.

Een hartinfarct; ook levensgevaarlijk

Het hart is het centrale punt van je lichaam. Wist je dat je ook last van trombose in je hart kunt krijgen? Mogelijke oorzaken hiervoor zijn een onregelmatige hartslag, een afwijking aan de hartklep of het plaatsen van een nieuwe hartklep.

Op het moment dat je hart onregelmatig pompt, is de bloedstroom in het hart niet meer gelijkmatig verdeeld. Het gevolg hiervan is dat er mogelijk een bloedprop kan ontstaan. Deze bloedprop kan losschieten en ergens ander in het lichaam vast te komen zitten.

Een van de gevolgen kan ook zijn dat de kransslagader met vernauwingen krijgt te maken. Als dat het geval is, krijgt de hartspier onvoldoende zuurstof. Op het moment dat één van de takken van de kransslagader volledig verstopt zit, krijg je een hartinfarct. Een arts kan vervolgens uit verschillende behandelingen kiezen, waaronder dotteren.

Hersenembolie; net zo zeer levensgevaarlijk

Je hebt hierboven kunnen lezen dat een bloedprop los kan schieten. Deze bloedprop kan ook richting de hersenen schieten. Als daar sprake van is, spreken we van een hersenembolie.

Mogelijke gevolgen hiervan zijn spraakstoornissen, verlammingen en/of buiten bewustzijn raken. Indien de gevolgen hiervan binnen 24 uur hersteld worden, spreken we van een TIA. Bij chronische c.q. blijvende gevolgen spreken we van een CVA.

Indien de hersenembolie een slagader van de hersenen afsluit, kan dit een herseninfarct veroorzaken. Een herseninfarct kan levensgevaarlijk zijn; een snelle behandeling is vereist.

De gevolgen van trombose

Het mag duidelijk zijn dat de gevolgen van trombose verstrekkend kunnen zijn. Om antwoord te geven op de titel van dit artikel: trombose is levensgevaarlijk. Als je niet door hebt dat je trombose hebt of door een hersen- of hartinfarct getroffen wordt, kan dit tot de dood leiden.

Een ander gevolg van trombose is dus dat lichaamsdelen af kunnen sterven. Dit komt puur doordat het achterliggende weefsel geen bloed (en dus geen zuurstof) meer krijgt.

Voor meer informatie over de gevolgen van trombose willen we je naar onderstaand filmpje verwijzen. In dit filmpje, van de Nederlandse Trombosestichting, krijg je nadere uitleg over een hersenembolie en een herseninfarct:

Wat kan je tegen trombose doen?

Als je last van trombose hebt, is het belangrijk om zo spoedig mogelijk naar de huisarts te gaan. Voordat dit het geval is, moet je uiteraard wel zelf doorhebben dat je bepaalde symptomen hebt. Onderstaande symptomen wijzen op een trombosebeen:

 • Een behoorlijke pijn in het been, meestal in de kuit en/of knie
 • Moeite met lopen, doordat de benen bijzonder zwaar aanvoelen
 • Een rode- of paarsblauwe verkleuring in het been
 • Een zwelling op het been
 • Een glanzende huid op het been
 • Een bovengemiddeld warme plek op het been; daar bevindt het stolsel zich dan

 

Ervaar je één of meerdere van deze symptomen? Trek dan direct aan de bel bij jouw huisarts. Hij/zij kan vervolgens de diagnose stellen en een behandelplan uitwerken. De kans is 99% dat de arts in dat geval antistollingsmedicijnen voorschrijft.

Deze medicijnen hebben een belangrijke functie: erger zien te voorkomen. De bestaande bloedprop mag niet groter worden, terwijl elders in het lichaam ook geen nieuwe bloedproppen mogen ontstaan.

daarnaast kan een arts ook besluiten om trombosekousen aan te laten meten. Deze kousen worden op maat gemaakt en hebben een belangrijke functie; het afvoeren van het vocht.

Dit vocht maakt jouw trombosebeen of trombosearm namelijk bijzonder zwaar en pijnlijk. Door dit vocht af te voeren, wordt de situatie iets draaglijker. Bovendien kan je been/arm eerder gaan herstellen.

Is het mogelijk om trombose te voorkomen?

Nee, in de basis is dit niet mogelijk. Trombose kan namelijk op meerdere manieren gevormd worden, terwijl je dat zelf niet eens door hebt. Lang in dezelfde houding zitten of liggen kan al oorzaak van de vorming van trombose zijn. We kunnen echter wel het advies geven om zo gezond mogelijk te leven.

Voorkom stress, beweeg voldoende en hou een gezond c.q. gevarieerd voedingspatroon aan. Door op een dergelijke gezonde manier te leven, kan je jouw lichaam (en bloedvaten) in gezonde conditie houden. Helaas is dat niet altijd voldoende om trombose te kunnen voorkomen.

Dat wordt direct duidelijk als je onderstaande lijst met mogelijke oorzaken ziet. Het is simpelweg onmogelijk om al het onderstaande te voorkomen:

 • Ouderdom
 • Beschadiging aan de bloedvaten
 • Operaties
 • Boezemfibrilleren (hartritmestoornis)
 • Erfelijke afwijking
 • Anticonceptiepil
 • Te lang stil liggen
 • Zwanger
 • Langdurige vliegreis
 • Roken
 • Chemokuur bij kanker
 • May-Thurner syndroom

 

Op het moment dat je één of meerdere symptomen ervaart, moet je zo spoedig mogelijk naar de huisarts toe. Trombose is immers levensgevaarlijk.

 

>> Trombose Zelfzorg Aanvragen <<

 

Is trombose te genezen?

De onderzoeken naar trombose leveren tegenwoordig nog steeds schrikbarende cijfers op. Trombose is nog steeds één van de meest voorkomende aandoeningen in Nederland. Volgens de Nederlandse Trombosestichting krijgen elk uur maar liefst 11 mensen in Nederland last van trombose. Een belangrijke vraag daarbij is uiteraard: Is trombose te genezen? Het antwoord op die vraag hebben wij in dit artikel uitgewerkt.

Uit de informatie van de Trombosestichting blijkt ook dat dagelijks 3 mensen aan trombose overlijden. Ook overlijden 40 mensen per dag aan de gevolgen van hart- en herseninfarcten. Een dergelijk infarct wordt ook door trombose veroorzaakt. Mede vanwege deze schrikbarende cijfers is de roep om extra onderzoek nodig. Extra onderzoek is nodig om meer inzicht in de aandoening te krijgen en om passende medicatie te kunnen ontwikkelen. Vooralsnog is dat helaas nog niet aan de orde.

 

>> Start NU Met Trombose Zelfzorg!

 

Kan trombose genezen worden?

Ja, dat is absoluut het geval. Volgens het UMC Utrecht geneest een trombosebeen of trombose in de long in de meeste gevallen dankzij een behandeling. Slechts een kleine minderheid krijgt te maken met levensbedreigende situaties.

Het mag duidelijk zijn dat de juiste behandeling levensbepalend is. Daarnaast is het ook van belang dat de behandeling in een vroegtijdig stadium ingezet wordt. Voor een ieder is het dan ook onwijs belangrijk om op de hoogte te zijn van de symptomen van trombose. Op die symptomen zoomen we verderop in dit artikel nog op in. In eerste instantie willen we kijken naar de mogelijke genezing van trombose.

Wat is trombose exact?

Om de mogelijke behandelingen in het juiste perspectief te kunnen zien, willen we graag eerst bespreken wat trombose exact is. We spreken van trombose indien een bloedprop de doorgang van een bloedvat blokkeert. Het ontstaan van een dergelijke bloedprop kan op vele manieren gebeuren; ook dat bespreken we verderop in dit artikel nog.

Trombose kan in meerdere lichaamsdelen plaatsvinden. Uit cijfers van de afgelopen jaren blijkt echter dat trombose meestal in de het been of in de arm aanwezig is. Een trombosebeen is verreweg de meest gediagnosticeerde variant van trombose. Hierbij is één van de bloedvaten in het been verstopt door de vorming van een bloedprop.

Een dergelijke bloedprop kan, doordat het bloed is gaan stollen, behoorlijk groot worden. Door het oppervlakte van de bloedprop kan het bloed niet meer door het bloed heen stromen.

De mogelijke gevolgen van trombose

Als je last van een trombosebeen hebt, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Zo is het goed mogelijk dat het weefsel in het onderbeen/voet af gaat sterven. Het bloed dat door een bloedvat heen stroomt, brengt namelijk ook zuurstof met zich mee. Op het moment dat het bloedvat geblokkeerd wordt, kan dit zuurstof ook niet meer getransporteerd worden.

Weefsel heeft echter zuurstof nodig om te kunnen leven. Op het moment dat de toegang van zuurstof geblokkeerd wordt, kan het weefsel afsterven. Een gevolg daarvan is dat het desbetreffende lichaamsdeel geamputeerd dient te worden.

Een ander mogelijk gevolg is dat de bloedprop losschiet en richting de longen, het hart of de hersenen schiet. Op het moment dat hier sprake van is, kan dit voor levensbedreigende situaties zorgen. Indien de bloedprop richting de longen losschiet, kan dit tot een longembolie leiden. Bij het hart en de hersenen kan het tot respectievelijk een hartinfarct en een herseninfarct leiden.

De mogelijke gevolgen van trombose zijn niet bij een ieder goed in te schatten. Dit wordt mede veroorzaakt door het startmoment van de behandelingen. Het is onwijs belangrijk dat de behandeling zo vroeg mogelijk gestart wordt. Door antistollingsmiddelen kan voorkomen worden dat de bloedprop groter wordt.

Daarnaast wordt dankzij deze medicatie ook voorkomen dat elders in het lichaam nieuwe bloedproppen ontstaan. Hieronder bespreken we de verdere details omtrent de mogelijke genezing van trombose.

Hoe kan trombose genezen worden?

Bij het genezen van trombose is het van belang om te weten dat het een belangrijke rol voor het menselijk lichaam weggelegd is. Het menselijk lichaam is namelijk de enige factor die de bloedprop kan (laten) verdwijnen. Vooralsnog heeft de medische wereld geen medicatie uitgevonden die deze functie over kan nemen. Een belangrijke rol is zodoende voor het lichaam weggelegd.

Hierboven hebben we al kort de werking van antistollingsmedicijnen voorgeschreven. Deze medicijnen moeten erger zien te voorkomen. Enerzijds bedoelen we hiermee dat de huidige bloedprop niet groter mag worden. Anderzijds moeten deze medicijnen er ook voor zorgen dat er geen nieuwe bloedproppen kunnen ontstaan. In feite zorgen de antistollingsmedicijnen ervoor dat het bloed niet meer kan gaan stollen.

Daarnaast kan een arts ook medicatie voorschrijven om de situatie draaglijker te maken. Daarbij hebben we het onder andere over zogeheten elastische kousen. Deze kousen zorgen ervoor dat het vocht uit bijvoorbeeld het been of de arm afgevoerd kan worden.

Eén van de symptomen van een trombosebeen is namelijk dat, rondom de plek van de bloedprop, veel vocht opgehoopt wordt. Dit vocht zorgt ervoor dat het been pijnlijk en onwijs zwaar aan gaat voelen. Door de elastische kousen voor een lange periode te dragen, kan dit vocht op de juiste manier afgevoerd gaan worden.

De elastische kousen moeten speciaal op maat gemaakt worden en moeten voor een lange periode gedragen worden. Het advies is daarbij om minstens een half jaar de kousen te dragen. Veel artsen adviseren zelfs om de steunkousen tot twee jaar lang achter elkaar te dragen.

Hoe groot is de kans op genezing?

Indien je last van trombose hebt, kan dit je flink belemmeren in het dagelijkse leven. Daarnaast kan trombose, op den duur, dus ook voor levensgevaarlijke situaties zorgen. Hoe groot is dan de kans op genezing? Volgens het UMC Utrecht is de kans op volledige genezing tamelijk groot. Slechts een klein percentage van de trombosepatiënten komt voor levensgevaarlijke situaties te staan.

Dankzij de hierboven benoemde behandelingen komen veel mensen goed van trombose af. Daarbij moeten we onderscheid maken tussen mensen die geen last hebben van restverschijnselen en mensen die dat wel blijven houden. Veel trombosepatiënten komen van trombose af zonder verdere gevolgen.

Maar, een deel van de trombosepatiënten blijft levenslang de gevolgen van trombose ondervinden. Deze gevolgen zijn onder andere vermoeidheid en kortademigheid.

Om de kans op restverschijnselen te minimaliseren, is het ook aan te raden om de elastische kousen te dragen. Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, worden deze kousen aangemeten om het vocht af te voeren. De andere functie van deze kousen is dus om de kans op restverschijnselen te minimaliseren c.q. te verkleinen.

Wat kan je zelf tegen trombose doen?

Je vraagt je nu wellicht af of je zelf ook iets tegen trombose kunt doen. Is het bijvoorbeeld mogelijk om trombose te voorkomen? Nee, dat is zeker niet het geval. De manieren waarop trombose kan ontstaan, zijn namelijk onwijs variërend.

Sommige mensen lopen trombose op door een lange vlucht, terwijl andere mensen trombose krijgen door een erfelijke afwijking. Het is zodoende niet mogelijk om de kans op trombose voor de volle 100% uit te sluiten.

Daarentegen is het wel aan te raden om altijd een gezonde leefstijl te hanteren. Door voldoende te bewegen, kan je jouw bloedvaten in gezonde conditie houden. Dat geldt eveneens voor het aanhouden van een gezond en gevarieerd voedingspatroon. Door simpelweg op een gezonde manier te leven, kan je de mogelijke kans op trombose (en andere aandoeningen) verkleinen. Dat is dus absoluut aan te raden.

Op het moment dat je toch last van trombose hebt gekregen, is een spoedige afspraak bij de huisarts aan te raden. Hoe kan je trombose herkennen? Daarvoor hebben wij hieronder alle symptomen uitgeschreven. Denk je last te hebben van één of meerdere onderstaande symptomen? Dan is het aan te raden om zo spoedig mogelijk naar je huisarts te gaan.

Zoals eerder al gezegd, is het van belang om tijdig met de behandeling te starten. Op het moment dat trombose in een vroegtijdig stadium gediagnosticeerd wordt, is de kans op volledige genezing groter.

De symptomen van trombose

Om dit artikel waardevol af te sluiten, informeren we jou graag over de symptomen van trombose. Onderstaande symptomen zijn kenmerkend voor een trombosebeen:

 • Een behoorlijke pijn in het been, meestal in de kuit en/of knie
 • Moeite met lopen, doordat de benen bijzonder zwaar aanvoelen
 • Een rode- of paarsblauwe verkleuring in het been
 • Een zwelling op het been
 • Een glanzende huid op het been
 • Een bovengemiddeld warme plek op het been; daar bevindt het stolsel zich dan

 

>> Trombose Zelfzorg Aanvragen <<

 

Kun je trombose behandelen met fysiotherapie?

Trombose behandelen met fysiotherapyIn Nederland is trombose één van de meest voorkomende aandoeningen. Deze aandoening komt met name bij ouderen voor en kan een grote invloed hebben op het leven én de gezondheid. Om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken, is het aan te raden om tijdig in actie te komen. Daarvoor moet je echter wel weten wat de symptomen zijn én welke behandelmogelijkheden er bestaan.

Graag willen we jou kennis laten maken met verschillende behandelmogelijkheden. We kijk naar datgene wat wél werkt en naar behandelmogelijkheden die nog niet werken. In dit artikel staat fysiotherapie centraal. Kun je trombose behandelen met fysiotherapie; ja of nee? Het uitgebreide antwoord op deze vraag lees je in dit uitgebreide artikel.

 

>> Start NU Met Trombose Zelfzorg!

 

Is het mogelijk om trombose te behandelen met fysiotherapie?

Nee, het is in de basis niet mogelijk om trombose te behandelen/bestrijden met behulp van fysiotherapie. Daarentegen kan fysiotherapie wel helpen om goed te blijven bewegen tijdens deze aandoening.

De medische wereld is al decennialang op zoek naar geschikte behandelmogelijkheden tegen trombose. Feit is dat deze aandoening ontzettend lastig te bestrijden is. Momenteel is er dan ook nog geen een middel waarmee trombose écht bestreden kan worden. Het is vooralsnog een aandoening waarbij het lichaam een belangrijke rol heeft. Het menselijk lichaam moet er uiteindelijk voor gaan zorgen dat de trombose volledig uit het lichaam verdwijnt.

Als je last van trombose hebt, betekent dit dat je met een lange periode rekening moet houden. De aandoening is ontzettend hardnekkig en kan behoorlijk lang in het lichaam aanwezig blijven. Des te meer reden om tijdig te starten met het behandelen van de aandoening. Voordat het zover is, moet je uiteraard wel eerst naar de huisarts. Mede hierom is het belangrijk om op de hoogte te zijn van alle symptomen die bij trombose horen.

Wat is trombose?

Zoals gezegd komt trombose relatief vaak voor. Hoe dat komt? Dat heeft puur met de vorming van deze aandoening te maken. Trombose ontstaat namelijk doordat het bloed in de bloedvaten gaat stollen. Doordat het bloed gaat stollen, kunnen zogeheten bloedstolsels zich gaan vormen. Als we het over een bloedstolsel hebben, spreken we eigenlijk van een propje met bloed.

Dit propje kan echter de gehele doorgang in een bloedvat blokkeren, waardoor het bloedvat niet meer op de juiste manier door kan stromen.

Trombose is dus een aandoening waarbij een bloedvat geblokkeerd wordt door een bloedpropje. Een dergelijke bloedprop kan op meerdere manieren ontstaan; daarover kan je later meer lezen in dit artikel. Op het moment dat een bloedprop in een bloedvat zit, kan het bloed niet meer goed doorstromen.

Bloed is echter ook de transporteur van zuurstof, waardoor sommige lichaamsdelen ook niet meer bereikt kunnen worden door het zuurstof. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben op de lange termijn.

Welke behandelmogelijkheden bestaan er bij trombose?

Is het mogelijk om trombose te voorkomen? Nee, eigenlijk niet. Is het mogelijk om trombose gericht te behandelen? Nee, ook niet. De medische wereld is al decennialang bezig om de juiste medicijnen tegen trombose uit te vinden. Feit is dat de aandoening ontzettend lastig te bestrijden is. Met behulp van antistollingsmedicijnen is het wél mogelijk om erger te voorkomen.

Deze medicijnen worden dan ook door elke arts voorgeschreven. Deze middelen zorgen er in feite voor dat het bloed niet verder kan gaan stollen. Hierdoor kan de bestaande bloedprop niet groeien en kunnen er ook geen nieuwe bloedpropjes ontstaan.

Daarnaast krijgen veel trombose patiënten ook elastische kousen aangemeten. Dergelijke kousen hebben een belangrijke functie bij bijvoorbeeld een trombosebeen en een trombosearm. Dit zijn respectievelijk ook de meest voorkomende varianten van trombose. Een gevolg van trombose is dat het vocht zich op gaat hopen in het desbetreffende lichaamsdeel. Met behulp van de elastische kousen kan er alsnog voor gezorgd worden dat dit vocht op een juiste manier afgevoerd wordt. Daarmee wordt de situatie voor een trombose patiënt weer iets draaglijker.

Elastische kousen zijn dus dé mogelijkheid om het overtollige vocht af te voeren. Helaas heeft een trombose patiënt echter last van meer symptomen. In onderstaande lijst hebben wij de belangrijkste symptomen uiteengezet:

 • Een behoorlijke pijn in het been, meestal in de kuit en/of knie
 • Moeite met lopen, doordat de benen bijzonder zwaar aanvoelen
 • Een rode- of paarsblauwe verkleuring in het been
 • Een zwelling op het been
 • Een glanzende huid op het been
 • Een bovengemiddeld warme plek op het been; daar bevindt het stolsel zich dan

Let op: bovenstaande symptomen horen bij een trombosebeen. Deze variant van trombose is echter de meest voorkomende variant.

Waarom kan fysiotherapie handig zijn als je trombose hebt?

Heb je last van trombose? Dan kan het in sommige situaties absoluut handig zijn om fysiotherapie te volgen. Het is bij trombose namelijk van belang dat je lichaam in beweging blijft. Door in beweging te blijven, blijf je in feite een stuk gezonder. Het is niet voor niets dat elke geleerde en arts aangeeft dat beweging ontzettend belangrijk is.

Dat geldt niet alleen voor trombose patiënten, maar eigenlijk voor elk persoon op de aardbol. Door te bewegen houd je je conditie op peil, blijft je lichaam sterk en ben je ook beter bestand tegen aandoeningen.

Bij trombose is het dus ook van belang om in beweging te blijven. In sommige gevallen is het echter niet meer mogelijk om zelf vrijuit te kunnen bewegen. In dat geval is fysiotherapie dé uitgelezen mogelijkheid. Een fysiotherapeut kan je lichaam op een perfecte manier behandelen, waarbij je zelf ongetwijfeld ook enkele oefeningen uit kunt voeren.

Op deze manier is het bijvoorbeeld mogelijk om het bloed goed te laten doorstromen. Ook voor de conditie van de bloedvaten is het belangrijk om in beweging te blijven.

Het is, zoals reeds eerder vermeld, niet mogelijk om trombose te behandelen met fysiotherapie. In de praktijk blijkt echter wél dat fysiotherapie een prima middel is om het lichaam in beweging te houden. Dát is ongekend belangrijk bij trombose.

Wat zijn kan je zelf tegen trombose doen?

Is het mogelijk om zelf iets tegen trombose te doen? Nou, niet heel direct. Echter is het wel aan te raden om er een gezonde leefstijl op na te houden. Door gezond te leven, blijft je lichaam ook gezond. Onder meer een gevarieerd voedingspatroon en voldoende beweging zijn ontzettend belangrijk. Daarbij komt dus ook de fysiotherapie weer om de hoek kijken. Dankzij de fysiotherapie ben je mogelijk in staat om alsnog voldoende te bewegen.

Uiteraard is het ook aan te raden om sigaretten en alcohol links te laten liggen. Het is simpelweg belangrijk om gezond te leven. Door gezond te leven, kan je de tromboseklachten zoveel mogelijk beperken.

Wat zijn de gevolgen van trombose?

Om dit artikel af te sluiten, kijken we graag nog even naar de gevolgen van trombose. wat kunnen de gevolgen zijn van een bloedprop? Een van de gevolgen is dat het weefsel van bijvoorbeeld je voet of hand afsterft. Dit komt omdat normaliter de zuurstof door de bloedvaten heen getransporteerd wordt.

Op het moment dat een bloedprop dit transport tegen houdt, krijgt het achterliggende weefsel geen zuurstof meer. Zonder zuurstof kan het weefsel niet overleven en sterft het na verloop van tijd af. Het gevolg hiervan is dat een lichaamsdeel geamputeerd moet worden.

Daarnaast kan een dergelijke bloedprop ook voor levensgevaarlijke situaties zorgen. Dat is het geval als de bloedprop losschiet en richting de longen/hersenen gaat. Het gevolg hiervan kan een herseninfarct of een longembolie zijn; dit is levensgevaarlijk.

 

>> Trombose Zelfzorg Aanvragen <<

 

Is trombose erfelijk?

Trombose erfelijkIn Nederland is trombose een veelbesproken aandoening. Dit heeft onder andere te maken met de hoeveelheid patiënten: trombose is een tamelijk veelvoorkomende aandoening. Dit komt onder andere doordat men op meerdere manieren last van een bloedprop in één van hun bloedvaten kan krijgen. Het gevolg van een dergelijke bloedprop in één van de bloedvaten is de diagnose trombose.

Regelmatig zie ik de vraag voorbijkomen of erfelijkheid ook één van de mogelijke oorzaken van trombose is. In dit artikel wil ik je daar graag een uitgebreid antwoord op geven. Het antwoord op deze vraag is namelijk niet zwart-wit, zoals je wellicht verwacht had. Ben je benieuwd geworden? Lees dan zeker even door!

 

>> Start NU Met Trombose Zelfzorg!

 

Is trombose erfelijk?

Ja, dit is in bepaalde gevallen zeker het geval. In bepaalde gevallen is trombose echter niet erfelijk. Feit is namelijk dat bij veel trombosegevallen erfelijkheid niet de enige oorzaak is.

Zoals ik eerder al aangaf, is het zeker niet makkelijk om een antwoord op de hoofdvraag van dit artikel te geven. Dat komt enerzijds ook doordat nog niet alles over trombose bekend is. De medische wereld is nog steeds druk doende bezig om alles over trombose te weten te komen. Zo is bijvoorbeeld tot op heden nog geen medicijn tegen trombose uitgevonden.

Daarnaast bestaan er ook nog veel vragen over de oorzaken van trombose. Binnen de wereld van artsen is dit zelfs een gevoelig onderwerp. Sommige artsen vinden het namelijk niet noodzakelijk om hier nu verder onderzoek naar te doen, terwijl andere artsen dit juist ontzettend belangrijk vinden.

Bij veel artsen stellen patiënten namelijk de vraag óf trombose echt erfelijk is. Naar mijn mening is dit een bijzonder belangrijke én interessante vraag. Als trombose erfelijk is, wil je dat uiteraard op jonge leeftijd weten. Maar, in welke gevallen is trombose dan wél of niet erfelijk? In het vervolg van dit artikel ga ik dieper op dit onderwerp in.

Wat is trombose exact?

Om het antwoord op de hoofdvraag volledig te kunnen formuleren, is het noodzaak om eerst naar de aandoening te kijken. Wat is trombose nou precies? We spreken van trombose als de patiënt een bloedprop in één van zijn/haar bloedvaten heeft. Deze bloedprop is ontstaan doordat het bloed is gaan stollen. Waarom het bloed gaat stollen? Daar bestaan meerdere oorzaken voor; daarover later meer.

De bloedprop in het bloedvat zorgt er voor dat de doorstroming niet goed kan verlopen. Het bloed kan niet op de gewenste manier door het bloedvat stromen. Het achterliggende weefsel kan daardoor niet bereikt worden door het bloed. Bloed voert echter zuurstof met zich mee, waardoor dit weefsel ook geen zuurstof ‘toegediend’ krijgt. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben.

Hoe zit het met de erfelijkheid van trombose?

Hierboven heb ik al kort antwoord gegeven op de vraag of trombose erfelijk is. In welke situaties is het nou wél erfelijk en in welke situaties nou niet? Dat is vooralsnog een groot vraagteken. De medische wereld is, helaas, nog niet in staat geweest om het antwoord op deze belangrijke vraag te vinden.

Feit is wel dat trombose in de basis erfelijk is. Dat blijkt onder andere uit onderstaande lijst met de mogelijke oorzaken van trombose.

Wat zijn de mogelijke oorzaken van trombose?

Het mag duidelijk zijn dat trombose meerdere oorzaken kan hebben. Voor het overzicht heb ik de meest voorkomende oorzaken in onderstaande lijst gezet:

 • Ouderdom
 • Beschadiging aan de bloedvaten
 • Operaties
 • Boezemfibrilleren (hartritmestoornis)
 • Erfelijke afwijking
 • Anticonceptiepil
 • Te lang stil liggen
 • Zwanger
 • Langdurige vliegreis
 • Roken
 • Chemokuur bij kanker
 • May-Thurner syndroom

Zoals je kunt zien, zijn de oorzaken nogal uiteenlopend.

Erfelijke afwijking in combinatie met een andere oorzaak

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat een erfelijke afwijking vaak in combinatie gaat met een andere oorzaak van trombose. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat deze erfelijke afwijkingen zorgen voor een sneller proces van het bloed stollen. Andere oorzaken kunnen dat proces nog verder versnellen.

Zo heeft ongeveer 2% van de Nederlandse bevolking last van protrombinemutatie. Dit betekent dat de kans op trombose 2 keer zo hoog is dankzij een mindere werking van het eiwit proteïne C.

Ook de Factor V Leiden-mutatie speelt een rol in de vorming van trombose. Bij deze afwijking werkt ook het eiwit proteïne C minder; naar schatting heeft 3 tot % van de Nederlandse bevolking last van deze afwijking. Gevolg hiervan is dat de kans op trombose groter is én dat de kans op een miskraam/doodgeboorte bij een zwangerschap ook groter is.

Andere erfelijke afwijkingen

Naast de twee bovengenoemde afwijkingen, bestaan er nog twee erfelijke afwijking. Zo kan je ook last hebben van de erfelijke afwijking Bloedstollingsfactoren VIII. Hierbij stolt het bloed veel sneller dan normaal. De kans op trombose is hierdoor ook behoorlijk groot: ruim vier keer zo groot als bij mensen die deze erfelijke afwijking niet hebben.

Tot slot kan een erfelijke afwijking ook komen door een tekort aan proteïne C, proteïne S of antitrombine. Hierdoor is de kans vijf tot tien keer zo groot dat je last van trombose krijgt.

Wat kan je tegen trombose doen?

Heb je last van trombose? Dat kan dan mogelijk door een erfelijke afwijking of door een andere oorzaak komen. Een belangrijke vraag daarbij is uiteraard of je iets tegen trombose kunt doen. Feit is dat het erg lastig is om trombose te voorkomen.

Trombose vormt zich namelijk in je bloedvaten; daar heb je geen zicht op. Je komt er dan ook vaak achter dat je trombose hebt als de bloedprop al enige tijd in je bloedvat zit. De bloedprop brengt daar schade aan en die schade merk je pas na verloop van tijd.

Op het moment dat je trombose hebt, schrijft een (huis)arts een behandelplan uit. Daartoe behoren zonder twijfel de zogeheten antistollingsmedicijnen. Die medicijnen moeten erger zien te voorkomen. De huidige bloedprop mag niet groter worden en nieuwe bloedproppen mogen simpelweg niet ontstaan.

Bij een trombosebeen of trombosearm kan een (huis)arts ook elastische kousen aan laten meten. Deze kousen moeten al het vocht uit het been of de arm afvoeren. Daarmee wordt de situatie een stukje draaglijker voor de trombose patiënt.

 

>> Ga DIRECT Naar De Steunkousen Kortingspagina!

 

Is het mogelijk om trombose te voorkomen bij een erfelijke afwijking?

Is het algemeen bekend dat er in jouw familie een erfelijke afwijking aanwezig is? Dan kan die erfelijke afwijking mogelijk een grotere kans op trombose geven. Is het dan mogelijk om de vorming van trombose te voorkomen? Zoals hierboven gezegd: dat is erg lastig. Trombose is namelijk een sluipmoordenaar en kan op vele manieren ontstaan.

Het enige wat ik je aan kan raden, is om een gezonde leefstijl er op na te houden. Daarmee houd je je bloed en alle bloedvaten in gezonde conditie, waardoor je de kans ietwat kunt verkleinen. Helaas liggen sommige oorzaken ook volledig buiten je macht, waardoor het nooit mogelijk is om trombose voor de volle 100% te voorkomen.

 

>> Trombose Zelfzorg Aanvragen <<

 

Verkleint sporten de kans op trombose?

trombose door sportenIn Nederland, en andere landen van Europa, is trombose een relatief veelvoorkomende aandoening. Met name ouderen hebben een relatief grote kans op trombose. Vanwege deze ‘dreiging’ is het belangrijk om goed op de hoogte van deze aandoening te zijn. We raden jou aan om de symptomen van trombose goed door te lezen en te onthouden. Mocht je ooit last van trombose denken te hebben, weet je hierdoor zelf aan welke symptomen je dat mogelijk kunt merken. Uiteraard wil je dat voorkomen. Is het mogelijk om trombose te voorkomen? Ja, dat is deels mogelijk.

Trombose is een tamelijk hardnekkige aandoening. Daar ben ik wel achter gekomen in de afgelopen jaren. In de afgelopen jaren heb ik veel onderzoek naar trombose gedaan en ontzettend veel informatiebronnen geraadpleegd.

Hierdoor weet ik alle details van trombose te benoemen en weet ik ook of het mogelijk is om trombose te voorkomen. In dit artikel vertel ik je graag iets over de samenhang tussen trombose en sporten. Want: is het zo dat je door te sporten de kans op trombose kunt verkleinen? Na enig onderzoek weet ik daar het juiste antwoord op. Lees dit artikel zeker even door!

 

>> Start NU Met Trombose Zelfzorg!

 

Kan je trombose voorkomen door te sporten?

Ja en nee. Het is enerzijds aan te raden om gezond te leven. Een gezond leven verkleint de kans op trombose. Sporten is onderdeel van een gezond leven dus is het inderdaad mogelijk om trombose te voorkomen. Ware het niet dat nog meer risicofactoren een rol spelen. Je kunt het krijgen van trombose dus nooit helemaal uitsluiten.

Ondanks dat trombose zo vaak voorkomt, is er nog enige onduidelijkheid over. Althans; dat proef ik bij sommige mensen. Aangezien de kans aanwezig is dat jij ook last van trombose gaat krijgen, is het aan te raden om je te verdiepen in deze aandoening. Als je dat reeds gedaan hebt, weet je dat sporten altijd gezond is voor je.

Door te sporten blijven je gewrichten en spieren in beweging. Daarnaast kan je ook van de overtollige kilo’s af komen door voldoende te bewegen. Kortom: voldoende bewegen is te allen tijde aan te raden.

Je weet echter wellicht ook dat je op meerdere manieren last van trombose kunt krijgen. Wij willen graag dat de kans op deze manieren zoveel mogelijk geminimaliseerd wordt. Dat kan je dus deels doen door te sporten, maar tegelijkertijd moet je ook met andere factoren rekening houden. In dit artikel vertel ik je daar graag meer over.

Wat is trombose exact?

Voordat ik de diepte in ga, wil ik graag even naar deze aandoening kijken. Want: wat is trombose nou exact? We spreken van trombose als een bloedvat geblokkeerd wordt door een bloedprop. Een dergelijke bloedprop ontstaat doordat het bloed gaat stollen en kan vervolgens een volledig bloedvat blokkeren.

Door deze blokkade heeft het bloed geen mogelijkheid meer om door het bloedvat heen te stromen. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben, aangezien het bloed de vervoerder van zuurstof is. Een bloedprop zorgt er dus ook voor dat het zuurstof niet meer naar bepaalde lichaamsdelen vervoerd kan worden.

De invloed van sporten

Als je voldoende beweegt, heeft dat simpelweg een positieve invloed op je lichaam en geest. Je gewrichten en spieren blijven in goede conditie, terwijl je hersenen ook positieve stoffen aanmaken. Het is dan ook altijd aan te raden om dagelijks minimaal een half uur te bewegen.

Door een half uur te bewegen, blijft de bloedtoevoer in je lichaam ook naar wens. Dat bewijst wel het risico dat je trombose kunt krijgen door een lange vlucht of autoreis. Door langdurig in een zittende houding aan te nemen, kan de bloedtoevoer in je benen veranderen/verminderen. Hierdoor is het mogelijk dat het bloed gaat stollen en dat je dus last van trombose krijgt. Dit is allemaal makkelijk te verhelpen door voldoende te bewegen.

Wat is de aanbevolen dagelijkse bewegingstijd?

In de afgelopen jaren heb ik, zoals gezegd, veel informatie weten te vergaren uit oneindig veel bronnen. Deze informatie heeft mij een ontzettend duidelijk beeld van trombose gegeven. Hierdoor weet ik ook dat trombose hand in hand gaat met allerlei externe factoren. In dit artikel richt ik het vizier op één externe factor: het sporten.

Het mag duidelijk zijn dat je door te sporten de kans om trombose weet te verkleinen, maar dat je alsnog op meerdere manieren risico loopt. Ik wil je hoe dan ook het advies geven om dagelijks een halfuur te bewegen. Deze aanbevolen dagelijkse bewegingstijd kan de kans op trombose verkleinen, maar je hebt hier nooit de volledige garantie voor.

De kans op trombose verkleinen

Doordat trombose zo vaak voorkomt, ben je er gebaat bij om de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen. Verschillende onderzoeken hebben namelijk uitgewezen dat je zeker in een bepaalde mate de kans op trombose kunt verkleinen. Dat kan je onder andere doen door dus voldoende te bewegen. Daarnaast is het ook van belang om de sigaretten links te laten liggen en geen overmatig alcoholgebruik te nuttigen.

Door simpelweg op een gezonde manier door het leven te gaan, kan je de kans op trombose dus verkleinen. Je moet je echter wel goed realiseren dat je te allen tijde last van trombose kunt krijgen. De oorzaken van trombose zijn namelijk nogal uiteenlopend en dat vergroot de kans op het krijgen van trombose weer.

Wil je de kans op trombose verkleinen? Zorg dan voor voldoende lichaamsbeweging. Probeer elke dag een halfuur te sporten en ondertussen voldoende te drinken. Let daarnaast ook op je eetpatroon en laat sigaretten en alcohol links liggen.

De mogelijke oorzaken van trombose

Je hebt hierboven kunnen lezen dat je op meerdere manieren last van trombose kunt krijgen. Dat is één van de dingen waar ik aan het begin tamelijk verrast door was. Ik was namelijk in de veronderstelling dat er altijd een aanwijsbare reden voor de vorming van een bloedprop was.

Dat is niet in alle situaties het geval, aangezien sommige oorzaken ook gecombineerd kunnen worden. Desalniettemin is het goed om op de hoogte te zijn van de mogelijke oorzaken van trombose. In onderstaand rijtje vind je de meest voorkomende oorzaken:

 • Ouderdom
 • Beschadiging aan de bloedvaten
 • Operaties
 • Boezemfibrilleren (hartritmestoornis)
 • Erfelijke afwijking
 • Anticonceptiepil
 • Te lang stil liggen
 • Zwanger
 • Langdurige vliegreis
 • Roken
 • Chemokuur bij kanker
 • May-Thurner syndroom

Het lastige hieraan is dat je dus elke week kunt gaan sporten, terwijl de anticonceptiepil er voor zorgt dat je last van trombose krijgt. Het is dus nooit mogelijk om 100% de vorming van een bloedprop te voorkomen. Dit heeft simpelweg te maken met alle mogelijke oorzaken van deze vervelende en hardnekkige aandoening.

Wat zijn de belangrijkste symptomen van trombose?

Het mag duidelijk zijn dat je de vorming van trombose nooit volledig kunt voorkomen. Mede hierom is het belangrijk om ondertussen op de hoogte te zijn van de symptomen van trombose. In onderstaande lijst hebben wij de belangrijkste symptomen van trombose samengevat:

 • Een behoorlijke pijn in het been, meestal in de kuit en/of knie
 • Moeite met lopen, doordat de benen bijzonder zwaar aanvoelen
 • Een rode- of paarsblauwe verkleuring in het been
 • Een zwelling op het been
 • Een glanzende huid op het been
 • Een bovengemiddeld warme plek op het been; daar bevindt het stolsel zich dan

De hierboven genoemde symptomen hebben betrekking op een trombosebeen. Dat is de meest voorkomende variant van trombose. Hierbij wordt één van de bloedvaten in één van de benen geblokkeerd door een bloedprop.

Wat te doen bij trombose?

Heb je last van bovenstaande symptomen gehad? Ben je direct naar de huisarts geweest en blijkt daaruit dat je last van trombose hebt? Dan is het ontzettend belangrijk om goed naar je huisarts te luisteren en zijn/haar advies op te volgen. Je krijgt hoogstwaarschijnlijk antistollingsmedicijnen voorgeschreven. Zorg ervoor dat je deze op de juiste momenten inneemt; daarmee voorkom je erger.

Verder is een belangrijke functie weggelegd voor je lichaam. Jouw lichaam moet er namelijk voor zorgen dat de bloedprop verdwijnt. Dat is een natuurlijk proces waar, helaas, nog geen medicatie voor uitgevonden is. De ontwikkelingen in de medische wereld gaan echter hard, waardoor dit wellicht in de toekomst gaat veranderen. Ik blijf in ieder geval alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden.

Tips om trombose te voorkomen

Graag wil ik dit artikel op een waardevolle manier afsluiten. Ik heb drie van mijn belangrijkste tips op een rijtje gezet, waarmee jij de kans op trombose verder kunt verkleinen:

 • Zorg dagelijks voor voldoende beweging: minimaal een half uur
 • Zorg dagelijks voor een gezond en gevarieerd voedingspatroon
 • Laat sigaretten en alcohol links liggen en nuttig alleen gezonde producten

Je kunt de kans op trombose nooit volledig uitsluiten, maar met bovenstaande tips kan je het risico wel minimaliseren. Dat is absoluut de moeite waard.

 

>> Trombose Zelfzorg Aanvragen <<

 

Trombose Anticonceptie

Kun je trombose krijgen door anticonceptie?

Trombose is zonder twijfel één van de meest besproken aandoeningen in Nederland. Dit heeft onder andere met de frequentie van de aandoening te maken. Trombose komt, met name bij ouderen, behoorlijk vaak voor.

Deze aandoening staat ook wel te boek als zeer hardnekkig; goede zorg is dan ook absoluut benodigd. Maar, op welke manier kan je nou trombose krijgen? Is het mogelijk om trombose te krijgen door anticonceptie?

Als ervaringsdeskundige weet ik ondertussen ontzettend veel van trombose. Met mijn kennis en ervaring kan ik dan ook een uitgebreid en onderbouwd antwoord geven op bovenstaande vraag. Ben je benieuwd geworden? Lees dan zeker even door om het antwoord op de vraag ‘Kun je trombose krijgen door anticonceptie?’ te vinden!

 

>> Start NU Met Trombose Zelfzorg!

 

Is het mogelijk om trombose door anticonceptie te krijgen?

Ja, het is zeker mogelijk om trombose door anticonceptie te krijgen. De anticonceptiepil zorgt namelijk voor een verandering van de samenstelling van het bloed. Deze verandering komt tot stand door de toename van vrouwelijke hormonen en kan op den duur voor trombose zorgen. Verschillende factoren kunnen het risico hierop verder vergroten.

Het mag duidelijk zijn dat een vrouw op meerdere manieren last van trombose kunt krijgen. Op deze website heb ik al meerdere malen onderstaand rijtje getoond:

 • Ouderdom
 • Beschadiging aan de bloedvaten
 • Operaties
 • Boezemfibrilleren (hartritmestoornis)
 • Erfelijke afwijking
 • Anticonceptiepil
 • Te lang stil liggen
 • Zwanger
 • Langdurige vliegreis
 • Roken
 • Chemokuur bij kanker
 • May-Thurner syndroom

Zoals je in bovenstaand rijtje al ziet staan, staat ook anticonceptiepil hier tussen. Dit geeft dan ook direct een duidelijk antwoord op de vraag van het artikel. Maar, het is altijd goed om hier nog dieper op in te gaan. Op welke manier zorgt de anticonceptiepil mogelijk voor het ontstaan van trombose?

Zijn er bepaalde risicofactoren die de kans op vorming van een bloedprop kunnen vergroten? En bovenal: is het mogelijk om hier op voorhand al iets tegen te doen? Na het lezen van dit artikel kan je onder meer op bovenstaande vragen het antwoord geven. Lees dus zeker even door!

Wat is trombose exact?

Voor de inhoud van dit artikel is het goed om eerst even naar de aandoening te kijken. Ik wil je namelijk graag uitleggen hoe anticonceptie voor trombose kan zorgen. Maar, dan moet je uiteraard wel eerst weten wat trombose exact inhoudt.

We spreken van trombose als een bloedprop de doorstroming van het bloed in een bloedvat blokkeert. De vorming van een bloedprop kan verschillende oorzaken hebben, zie bovenstaand rijtje. Deze bloedprop kan grote gevolgen hebben; met name grote bloedproppen kunnen de doorbloeding volledig stoppen. Op den duur kan dit zelfs voor het afsterven van ledematen zorgen.

Anticonceptiepil en het stollen van het bloed

Een bloedprop ontstaat uiteraard niet zomaar. Nee, daar is te allen tijde een reden voor. Het stollen van het bloed zorgt in ieder geval voor de vorming van een bloedprop. Maar, waarom gaat dat bloed dan stollen? Dat kan onder andere komen door het slikken van anticonceptie.

Anticonceptie bevat namelijk allerlei hormonen. Deze hormonen worden het lichaam ingebracht en hebben daar een uitwerking op de hormoonbalans. Door de inname van deze vrouwelijke hormonen verandert ook de samenstelling van het bloed. Die veranderende samenstelling kan de oorzaak zijn van het stollende bloed. Dat stollende bloed is vervolgens weer de oorzaak van de vorming van een bloedprop.

Hoe groot is de kans op het krijgen van trombose?

In de inleiding gaf ik aan dat het mogelijk is om trombose door de anticonceptie te krijgen. Maar, hoe groot is die kans daadwerkelijk? Zijn daar bepaalde gegevens over beschikbaar? Hier zijn geen exacte gegevens voor beschikbaar, maar de geleerden zijn het er wel over eens dat de kans niet heel groot. Sterker nog: met de anticonceptie voorkom je dat je zwanger wordt. Juist als je zwanger wordt, heb je een grotere kans trombose.

Welke anticonceptie heeft het kleinste risico op trombose?

Ik kan me bijzonder goed voorstellen dat je de kans op trombose continue wilt minimaliseren. Als je gaat voor anticonceptiepillen met de volgende stoffen verklein je deze kans: ethinylestradiol/levonorgestrel of ethinylestradiol/norgestimaat. Verschillende onderzoeken laten zien dat bij deze stoffen de kans op het krijgen van trombose het kleinste is.

Wil je hier graag meer informatie over hebben? Je kunt hier dan het beste je huisarts voor raadplegen. Je huisarts weet exact alles over trombose, over anticonceptie en de combinatie tussen deze twee zaken. Je huisarts kan je dan ook van het juiste advies voorzien en zodoende de juiste anticonceptie voorschrijven.

Risicofactoren

Eerder in dit artikel gaf ik al aan dat sommige factoren de kans op trombose juist vergroten. Over welke factoren had ik het daar zoal? Onder meer een erfelijke afwijking kan voor een grotere kans zorgen. Als trombose in jouw familie erfelijk aanwezig is, kan de anticonceptie ervoor zorgen dat ook jij hier last van krijgt. Dat geldt eveneens voor een situatie waarbij trombose vroeger in de familie aanwezig is. Die familiegeschiedenis kan ervoor zorgen dat de kans op het krijgen van trombose door anticonceptie groter is.

Ook kunnen overgewicht en roken een grotere kans op het krijgen van trombose geven. Hierbij moet ik wel het volgende opmerken: deze twee factoren zijn in alle situaties een groot risico voor je gezondheid. Als je anticonceptie slikt, is de kans desalniettemin nóg groter dat je trombose krijgt als je rookt en/of overgewicht hebt.

Tot slot kan ook het slikken van anticonceptie op latere leeftijd voor problemen zorgen. Als je na je 35e levensjaar nog aan de anticonceptie zit, kan dit een mogelijk risico voor trombose zijn. Ook dit heeft weer met de samenstelling van het bloed te maken. Sommige artsen geven dan ook het advies om niet al te lang door te gaan met de anticonceptie.

Wat zijn de mogelijke gevolgen van trombose?

Heeft de anticonceptie ervoor gezorgd dat je last van trombose hebt gekregen? In dat geval heb je dus een bloedprop in één van de bloedvaten van je lichaam. Deze prop kan ervoor zorgen dat het bloed niet of nauwelijks meer door kan stromen.

Op termijn kan dit grote gevolgen hebben. In het bloed wordt namelijk ook zuurstof vervoerd. Als het bloed niet meer door kan stromen, kunnen bepaalde lichaamsdelen ook geen zuurstof meer ontvangen. Stel dat je een trombosebeen hebt; dan loopt je voet een groot risico. Je voet heeft zuurstof nodig en de bloedprop kan het transport van het bloed en het zuurstof volledig tegenhouden.

Daarnaast kan de bloedprop ook losschieten en richting je longen/hersenen gaan. Op die manier kan je last van een herseninfarct of longembolie krijgen. Des te meer reden dus om op een gezonde manier te leven en de kansen op het krijgen van trombose zoveel mogelijk te minimaliseren.

Kan je iets doen om de risico’s te verkleinen?

Anticonceptie in combinatie met andere factoren vergroot de kans op het krijgen van trombose dus. Is het mogelijk om deze risico’s zo veel mogelijk te minimaliseren? Ja, zoals altijd heeft een gezonde leefstijl een bevorderlijke werking.

Zorg er dus voor dat je de sigaretten links laat liggen en probeer om van je overtollige kilo’s af te komen. Ook is het aan te raden om niet al te lang door te gaan met de anticonceptie. Je hebt hierboven immers kunnen lezen dat dit met name na je 35e levensjaar voor risico’s kan zorgen.

Omgaan met trombose; wat nu?

Heb jij trombose?  Je hebt hierboven kunnen lezen welke gevolgen dit mogelijk kan hebben. Een bezoek aan de huisarts is dan ook zo spoedig mogelijk aan te raden. Je huisarts schrijft ongetwijfeld direct antistollingsmedicijnen voor; daarmee kan erger voorkomen worden.

Verder is het een kwestie van vertrouwen op de werking van je lichaam. Je lichaam moet namelijk de bloedprop uit je lichaam verwijderen. Gedurende deze aandoening is het wel van belang dat je continue jouw bloedwaarden in de gaten blijft houden.

Dat kan je laten doen bij een Trombosedienst, maar je kunt je ook aanmelden voor Trombose zelfzorg. Daarbij krijg je aangeleerd hoe je bloed kunt prikken en de waarden hiervan af kunt lezen. Wist je dat je ook zelf thuis je bloedwaarden kunt bijhouden? Dit kan met Trombose zelfzorg.

 

>> Trombose Zelfzorg Aanvragen <<

 

Welke apps zijn er voor trombose?

Trombose appTrombose is een hardnekkige aandoening waarvoor je de nodige ondersteuning nodig hebt. Voorheen kwam die ondersteuning met name vanuit de huisarts en overige artsen. Tegenwoordig zijn daar veel meer mogelijkheden voor. Wat te denken van de verschillende apps voor trombose?

Mijn bovengemiddelde kennis van trombose combineer ik met een verregaande interesse voor apps. Ik vind het prachtig om te zien dat het internet, apps en software een steeds belangrijkere rol binnen de maatschappij krijgen. Voor alle trombose patiënten ben ik dan ook op zoek gegaan. Op zoek gegaan naar de allerbeste apps voor trombose. Ben je benieuwd welke apps dit zoal zijn? Lees dan zeker even door!

 

>> Start NU Met Trombose Zelfzorg!

 

Welke apps voor trombose?

De volgende apps zijn voor trombose patiënten geschikt om hun leven makkelijker en draaglijker te maken:

 • Tropaz app
 • Portavita app
 • Trombosezorg app

Een trombose patiënt kan ongelooflijk veel profijt van dergelijke apps hebben. Het is aan mij de schone taak om jou uitgebreid te informeren over deze apps. Wat doen de apps? Waar dienen de apps exact voor? Hoe kan je de apps gebruiken? Op dergelijke vragen geef ik je hieronder graag een uitgebreid antwoord.

Het is een feit dat de maatschappij in de afgelopen jaren behoorlijk veranderd is. Helaas is het zo dat niet alle ouderen met de digitalisering mee kunnen gaan. De digitalisering is enerzijds dan ook erg prettig, maar anderzijds zorgt het ook voor grote verschillen. Voor alle trombose patiënten kan het echter ontzettend handig zijn om tóch met deze digitalisering mee te gaan. Dat bewijzen onder meer de hierboven genoemde apps.

Waarom een app voor trombose gebruiken?

Uiteraard is dit een hele terechte vraag. Waarom zou je een app voor trombose gaan gebruiken? Het is toch ook zo dat trombose ook door de huisarts behandeld kan worden? Ja, dat klopt. Je kunt ook bijvoorbeeld bij een trombosedienst terecht.

Feit is echter dat je hiervoor je huis uit moet gaan. Hoe prettig zou het zijn als je zélf je bloedwaarden op kunt meten? Voor een trombose patiënt wordt het leven daardoor absoluut een stuk makkelijker, leuker en draaglijker. Als dat mogelijk zou zijn, zou het leven van een trombose patiënt een stuk minder om deze aandoening draaien.

Gelukkig is dat steeds meer mogelijk! Met alle dank aan onder meer de hierboven genoemde apps. Om jou zo uitgebreid mogelijk te informeren, kan je hieronder per app een korte toelichting vinden.

De Tropaz app

De Tropaz app is een uitbreiding van het reguliere Tropaz programma. Dit programma wordt onder meer door de Trombosedienst Leiden gebruikt. Met het programma Tropaz is het mogelijk om via het internet in contact te staan met bijvoorbeeld de huisarts en/of trombosedienst.

De app van Tropaz is daar een uitbreiding voor. Een uitbreiding die specifiek voor trombose patiënten is. Met deze Tropaz app kan je onder meer de volgende handelingen verrichten:

 • De dosering voor vandaag inzien
 • De volgende INR controledatum bekijken
 • Het raadplegen van de doseringskalender
 • De vorige INR uitslagen inzien
 • Het versturen van berichten
 • Het doorgeven van bijzonderheden
 • Het invoeren van je INR waarde na zelfmeting
 • Het wijzigen van je contactgegevens
 • Het afvinken van medicatie die je ingenomen hebt

Voor de leden van de Trombosedienst Leiden is dit dan ook absoluut een handige app. Een app waar je ongelooflijk veel mee kunt doen. In mijn ogen is het enige nadeel dat je, voor gebruik maken van deze app, al gebruik moet maken van het programma Tropaz. Desalniettemin is dit een onwijs handige en prettige app. Absoluut een aanvulling voor het leven van een trombose patiënt.

Portavita app

Portavita heeft recent twee apps op de markt gebracht. Eén app is voor patiënten en de andere app is voor zorgverleners in de antistollingszorg. Voor patiënten is het met de Portavita app mogelijk om thuis zelf waarden op te meten en deze vervolgens direct door te sturen naar de trombosedienst.

Op basis van deze waarden kan de trombosedienst de dosering aanpassen. Vervolgens is voor de patiënt het nieuwe doseerschema weer in te zien via de Portavita app.

Trombosezorg app

In het jaar 2017 kwamen Ratiocare en Ratiocomm met de Trombosezorg App op de markt. Met deze app is het mogelijk om het ziektebeeld beter te kunnen begeleiden. De makers van deze app zeggen daar zelf het volgende over: “Wat maakt de app nu zo bijzonder? In de eerste plaats het gebruiksgemak.

Daarnaast telt vooral het unieke vermogen van de app om in de keten volledig samen te werken en te koppelen. Maar de app functioneert ook als ‘stand alone’, met een eigen medicatie- en TIS functionaliteit.
Bijzondere features in de app bieden unieke oplossingen. Identificatie met biometrie is zo’n voorbeeld. Want veiligheid en privacy gaan boven alles.”

Met deze app is het onder meer mogelijk om bijzonderheden door te geven aan de trombosedienst. Denk hierbij aan bloedingen, aan blauwe plekken of als je op vakantie gaat. De app is eigenlijk een perfect communicatiemiddel voor jou én de trombosedienst!

Welke app kan ik aanraden?

Ik raad allereerst absoluut elke trombosepatiënt aan om überhaupt naar deze mogelijkheden te gaan kijken. Met een trombose app kan je simpelweg je leven een stuk aangenamer maken. Je hoeft niet meer dagelijks naar de trombosedienst toe.

Nee, je kunt met behulp van een pijnloze vingerprik zélf je bloedwaarden opmeten. Vervolgens hoef je deze bloedwaarden alleen maar in één van de apps in te voeren. Op basis daarvan wordt bijvoorbeeld de dosering aangepast.

Als ik naar bovenstaande apps kijk, kan ik met name de Tropaz app aanraden. Dit is simpelweg de meest uitgebreide app en biedt dan ook de meeste meerwaarde. Wel is het daarbij dus een vereiste dat je al gebruik maakt van het Tropaz programma.

Hoe kan je gebruik maken van een trombose app?

In de medische wereld wordt het gebruik maken van dergelijke apps steeds meer toegejuicht. Dat heeft puur met de voordelen voor de patiënt te maken. Maar, hoe kan je nou gebruik maken van zo’n trombose app? Het eerste wat je moet doen, is het downloaden en installeren van de app. Indien je dit niet zelf lukt, kan je hier mogelijk hulp voor vragen aan bijvoorbeeld de trombosedienst of een (klein)kind.

Bij de meeste apps moet je vervolgens enkele persoonlijke gegevens invullen. Bij bijvoorbeeld de Tropaz app hoeft dat niet; daarbij worden je gegevens namelijk gesynchroniseerd met het Tropaz programma. Mijn advies is om in ieder geval deze stap met jouw Trombosedienst/huisarts te bespreken. Zij kunnen je hier ook perfect mee helpen.

Wat zijn de voordelen van trombose apps?

Het mag duidelijk zijn dat ik fan ben van trombose apps. Deze apps maken het leven namelijk aangenamer, plezieriger en makkelijker. Een trombose patiënt kan veel tijd besparen door gebruik te maken van een dergelijke app. Dat is dan ook één van de belangrijkste voordelen.

Een ander voordeel is dat je met zo’n app continue toezicht hebt. De aanbieder van de app, of bijvoorbeeld de Trombosedienst, kijkt namelijk met je mee. Zij kunnen op basis van jouw INR waarden bijvoorbeeld ook je dosering aanpassen. Je maakt het jezelf dus een stuk gemakkelijker, terwijl je er niet 100% alleen voor staat. Dat is ongetwijfeld voor veel trombose patiënten ook een geruststellende gedachte.

Tot slot wil ik nog benoemen dat op deze manier ook altijd je gegevens goed bewaard blijven. Met bijvoorbeeld de Tropaz app is het mogelijk om oude INR waarden in te zien. Hierdoor kan je ook een duidelijk beeld van de aandoening en de levensloop van de aandoening krijgen.

De toekomst van trombose

Persoonlijk ben ik ontzettend benieuwd naar de toekomst van trombose. Nagenoeg zeker weet ik wel dat de apps een cruciale rol gaan spelen in het toekomstbeeld van deze aandoening. Mijn verwachting is dan ook dat steeds meer trombose patiënten aan de slag gaan met dergelijke apps. Na enkele jaren verwacht ik dat het de standaard is om trombose apps te hebben en te gebruiken.

Dit heeft enerzijds te maken met de digitalisering en anderzijds met de zwaarwegende voordelen. De toekomst voor trombose patiënten ziet er simpelweg iets rooskleuriger uit dankzij de trombose apps. Ben je een trombose patiënt? Dan raad ik je zeker aan om eens naar deze apps te kijken. Ook kan je over dergelijke apps informatie inwinnen bij de Trombosedienst en/of je huisarts.

 

>> Trombose Zelfzorg Aanvragen <<

 

Waardoor ontstaat trombose bij autorijden?

Trombose bij autorijdenTrombose is een veelvoorkomende aandoening in Nederland. Deze aandoening staat ook wel te boek als hardnekkig en kan op meerdere manieren veroorzaakt worden. Zo is het mogelijk dat je trombose krijgt door autorijden. Maar, hoe zit dat dan precies?

Op onze website kan je uiteenlopende informatie over trombose vinden. Gezien de hoeveelheid trombose patiënten in Nederland vinden wij het belangrijk dat de juiste informatie voorgeschoteld wordt. Wij doen dan onderzoek, analyseren het ziektebeeld en schrijven daar vervolgens uitgebreide artikelen over. In dit artikel richten we ons puur op de vraag hoe het kan dat trombose ontstaat bij het autorijden. Ben je nieuwsgierig geworden? Lees dan zeker even door!

 

>> Start NU Met Trombose Zelfzorg!

 

Hoe ontstaat trombose bij autorijden?

Als je langdurig in de auto moet zitten, zitten je benen daarbij min of meer in een niet natuurlijke houding. Die niet natuurlijke houding kan ervoor zorgen dat bloedvaten afgeknepen worden, waardoor trombose kan ontstaan. Bovendien kunnen de gebogen knieën ervoor zorgen dat het bloed niet meer goed door kan stromen.

Het is hierbij belangrijk om te weten dat dit niet alleen voor autorijden geldt. Nee, ook bij een lange vlucht of een lange treinreis loop je het gevaar op trombose. Dit heeft dus puur met je lichaamshouding te maken. Je lichaam is er tenslotte aan gewend dat je verticaal loopt of horizontaal ligt. Afhankelijk van je positie weet het lichaam zich daar op aan te passen. Daardoor kan je lichaam alsnog voor de juiste doorbloeding zorgen.

Als je dan opeens langdurig zit, krijgt je lichaam met een nieuwe situatie te maken. Het bloed kan niet meer naar wens doorstromen en je bloedvaten kunnen geïrriteerd raken. Het gevolg is dat het bloed gaat stollen en dat één of meerdere bloedpropjes zich in je benen gaan vormen.

Wat is trombose precies?

In het kader van dit artikel is het van belang om goed te weten wat trombose exact is. We spreken van trombose als een bloedvat in het lichaam verstopt raakt door een bloedstolsel/bloedprop. Dit bloedstolsel zorgt ervoor dat de doorstroming van het bloed geblokkeerd of belemmerd wordt.

Eigenlijk is elk bloedvat in het lichaam gevoelig voor de vorming van een bloedprop. Door onder meer een lange autoreis kan een bloedprop zich gaan vormen. Daarbij spreken we van een trombosebeen; daarover kan je meer hieronder lezen.

Trombose in het been

Als we naar de statistieken kijken, zien we dat trombose in het been verreweg de meest voorkomende soort is. Dit betekent dat als je trombose hebt, de kans groot is dat dit in je been is. Hoe dat komt? Dat heeft te maken met datgene wat we hierboven uitgelegd hebben.

Als je langdurig in de auto/trein of het vliegtuig zit, bevindt je lichaam zich langdurig in een andere positie. Door het langdurig stilzitten, kan de doorbloeding belemmert worden. Een mogelijk gevolg daarvan is een trombosebeen.

Maar hoe ontstaat een trombosebeen nou exact? We hebben hierboven al in het kort uitgelegd dat trombose ontstaat door een bloedstolsel zich gaat vormen in een bloedvat. Maar, hoe ontstaat dat bloedstolsel überhaupt?

Dit kan onder andere te maken hebben met een beschadigde wand van een bloedvat. Op het moment dat een bloed beschadigd raakt, is de kans op vorming van een bloedprop groter. Dit wordt nog eens versterkt als je veel rookt, als je last van aderverkalking hebt of als je recent geopereerd bent.

Ook door te lang zitten, bijvoorbeeld tijdens een lange autoreis, kan een bloedprop zich gaan vormen. Tot slot is het mogelijk dat een stolsel ontstaat door veranderingen in de samenstelling van het bloed. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een ziekte, bij zwangerschap of bij gebruik van de anticonceptiepil.

Kan je een trombosebeen voorkomen tijdens een autorit?

Moet je binnenkort langdurig in de auto zitten? Ga je bijvoorbeeld heerlijk op wintersport? Dan is het zeker raadzaam om hier de nodige voorzorgsmaatregelen voor te treffen. Zo is het van belang dat je niet al te veel in dezelfde houding blijft zitten.

In het verlengde daarvan kunnen we aanraden om af en toe te bewegen. Rijd daarom ook geen uren achter, maar hou om de 1,5 tot 2 uur lekker een kwartiertje pauze. In die pauze kan je tot rust komen (ook erg belangrijk) en kan je een stukje lopen (belangrijk voor de doorbloeding).

Door dergelijke maatregelen te treffen, kan je zeker de vorm van trombose voorkomen. Feit is dat je soms ook te maken hebt met erfelijke factoren, maar daarover later nog iets meer in dit artikel.

Hoe lang mag een autorit maximaal duren?

Op het internet circuleert een verhaal rond van Els. Toen zij 23 jaar oud was, ging zij op wintersport naar Frankrijk. Door files en dergelijke duurde de reis ontzettend lang. Doordat de reis zo lang duurde, wilde ze het liefst weinig pauze houden. Hierdoor heeft Els voor een lange tijd in dezelfde houding gezeten.

In totaal heeft de rit naar Frankrijk maar liefst 18 uur geduurd. Ons advies is om nooit zo lang in één en dezelfde houding te zitten. Nee, ons advies is om maximaal 2 uur auto te rijden. Vervolgens is het ontzettend belangrijk om een stukje te gaan lopen bij bijvoorbeeld een tankstation of op een parkeerplaats. Hierdoor kan de doorbloeding in je benen weer op gang worden gebracht.

Wat zijn de symptomen van een trombosebeen?

Als je trombose door een lange autorit krijgt, is dat in 99,99% van de gevallen in je been. We spreken dan over een trombosebeen. Heb jij enig idee wat de symptomen van een trombosebeen zijn? Wij hebben de belangrijkste symptomen hieronder in een rijtje uiteengezet:

 • Een behoorlijke pijn in het been, meestal in de kuit en/of knie
 • Moeite met lopen, doordat de benen bijzonder zwaar aanvoelen
 • Een rode- of paarsblauwe verkleuring in het been
 • Een zwelling op het been
 • Een glanzende huid op het been
 • Een bovengemiddeld warme plek op het been; daar bevindt het stolsel zich dan

 

Wat zijn de mogelijke oorzaken van trombose?

Door langdurig in de auto te zitten, loop je dus een verhoogd risico op trombose. Dat is echter niet de enige mogelijke oorzaak van trombose. Nee, hierboven spraken we al van een erfelijke aandoening.

In sommige families is trombose namelijk een erfelijke aandoening. Dit is helaas nog niet bij alle betrokkenen bekend, waardoor men hier soms te laat achter komt. Voor het totale overzicht van mogelijke oorzaken kan je onderstaand rijtje raadplegen:

 • Ouderdom
 • Beschadiging aan de bloedvaten
 • Operaties
 • Boezemfibrilleren (hartritmestoornis)
 • Erfelijke afwijking
 • Anticonceptiepil
 • Te lang stil liggen
 • Zwanger
 • Langdurige auto- of vliegreis
 • Roken
 • Chemokuur bij kanker
 • May-Thurner syndroom

 

Wat kan je doen tegen trombose?

Heb je recent een lange autoreis achter de rug? Heb je sindsdien last van pijn in je benen? Dan kan het absoluut geen kwaad om zo spoedig mogelijk naar de huisarts te gaan. Die pijn kan namelijk wijzen op de vorming van een bloedprop.

Om trombose te behandelen, is het van belang dat het behandeltraject spoedig in gang wordt gezet. Maak een afspraak bij de huisarts en hij/zij helpt je hier vervolgens verder mee. In alle gevallen krijg je antistollingsmedicijnen voorgeschreven.

Deze medicijnen moeten er voor zorgen dat de trombose erger wordt. De huidige bloedprop mag niet groter worden én nieuwe bloedproppen mogen zich niet gaan vormen. De antistollingsmedicijnen voorkomen dit.

Daarnaast kan een huisarts ook elastische kousen aanmeten. Deze elastische kousen kan je om je voet of arm doen en zorgen voor het afvoeren van het vocht. Een van de meest vervelende symptomen is dat de plek rondom de bloedprop dik gaat worden. De kousen kunnen ervoor zorgen dat dit vocht alsnog afgevoerd gaat worden.

elastische kousen

Tips om trombose na een lange autoreis te voorkomen

Om het artikel waardig af te sluiten, hebben we nog enkele handige tips voor jou op een rijtje gezet:

 • Span je kuitspieren regelmatig aan
 • Loop om de 2 uur een stukje
 • Draag geen knellende kleding
 • Draag geen schoenen
 • Drink voldoende water
 • Maak tijdens de autoreis geen gebruik van slaappillen
 • Drink tijdens de autoreis geen alcohol

Door bovenstaande tips op te volgen, kan je de vorming van trombose tijdens een autoreis (in de meeste gevallen) voorkomen!

 

>> Trombose Zelfzorg Aanvragen <<

 

Wat is een trombose aambei?

Heb je wel eens van een trombose aambei gehoord? Ben je razend benieuwd wat een trombose aambei nou daadwerkelijk is? Wij zijn voor jou op onderzoek uitgegaan.

Als deskundige op het gebied van trombose willen wij jou graag zo uitgebreid mogelijk informeren. We informeren je op onze website over allerlei verschillende vormen van trombose. In dit artikel richten we onze focus op één specifiek onderwerp: een trombose aambei. Lees zeker even door voor meer informatie!

 

>> Start NU Met Trombose Zelfzorg!

 

Wat is een trombose aambei?

Trombose aambeiWe spreken van een trombose aambei als je een bloedprop aan je anus hebt hangen. Wellicht weet je wel wat een ‘normale’ aambei is. Dat is een stukje vlees dat daar uiteraard niet hoort te zitten. Dat is eveneens het geval bij een trombose aambei.

Zijn een trombose aambei en ‘normale’ trombose hetzelfde?

Een trombose aambei is dus een bloedprop die aan je anus hangt. Wat dat betreft kunnen we een trombose aambei niet helemaal met ‘normale’ trombose vergelijken. Bij normale trombose is er namelijk sprake van een bloedprop in een bloedvat.

Bij een trombose aambei zie je de bloedprop echt zitten. Deze zit tenslotte aan de buitenkant van je anus/lichaam. Wat dat betreft is er dus een duidelijk verschil tussen een trombose aambei en ‘normale’ trombose.

Maar, de vorming van beide varianten is wel min of meer hetzelfde. Daarover kan je later meer lezen in dit uitgebreide artikel over een trombose aambei.

Wat zijn de oorzaken van een trombose aambei?

Op welke manieren kan je nou eigenlijk last van een trombose aambei krijgen? Het is zeker niet alledaags om een trombose aambei te krijgen. Nee, je krijgt pas bij enkele specifieke situaties last van een trombose aambei. Dat is onder andere het geval bij de volgende oorzaken:

– Bij zware inspanningen (o.a. tillen en persen)
– Bij episodes van heftige diarree
– Bij ‘verwaarloosde aambeien’; als je niks aan ‘normale’ aambeien (laat) doen
– Bij overmatig specerijengebruik
– Bij overmatig alcoholgebruik

Bovenstaande oorzaken kunnen de vorming van een trombose aambei veroorzaken. Maar, het is ook mogelijk dat een trombose aambei vanuit het niets ontstaat. Hoe dat exact kan? Daar is de wetenschap nog niet helemaal over uit.

Wel denken meerdere wetenschappers dat het in dat geval een combinatie van meerdere factoren is. Wat deze factoren zijn en hoe deze in verband met elkaar staan, is vooralsnog onduidelijk.

Wat zijn de klachten bij een trombose aambei?

De kans is groot dat je nog nooit de pijn van een aambei gevoeld hebt. Over het algemeen hebben niet al te veel mensen daar last van. Als je last van een trombose aambei hebt, weet je in ieder geval één ding zeker: het doet ongelooflijk pijn.

Ja, een trombose aambei doet absoluut pijn. Dat is dan ook één van de meest gehoorde klachten bij deze aandoening. Maar, er zijn meerdere klachten bij een trombose aambei.

Zo ervaren veel mensen de vorming van een trombose aambei na de ontlasting. De trombose aambei verdwijnt dan niet en kan ook op geen enkele manier meer teruggeduwd worden. Als dat het geval is, weet je zeker dat je last van een trombose aambei hebt. Dat zorgt tegelijkertijd ook voor een behoorlijke pijn.

Je hebt tenslotte een bloedprop aan je anus hangen. Een bloedprop die daar uiteraard niet hoort en de nodige pijn met zich mee brengt. Deze klacht alleen al is voldoende reden om zo spoedig mogelijk naar een huisarts te gaan!

Een andere klacht is dat het zitten pijnlijk is. Bij een trombose aambei is er namelijk sprake van een blauwe, harde en pijnlijke blauwe knobbel rondom de anus. Aan deze knobbel kan je niks doen; alleen de huisarts kan middels een behandeling iets aan de trombose aambei doen. Deze knobbel brengt echter bijzonder veel pijn met zich mee.

Doet een trombose aambei veel pijn?

Ja, het is absoluut een feit dat een trombose aambei veel pijn doet. Hoeveel pijn is afhankelijk van je pijngrens. Alle ervaringsdeskundige zijn het er echter wel over eens dat het één van de meest vervelende pijnsoorten is. Een trombose aambei is bovendien in meerdere situaties ontzettend pijnlijk.

Als je broek tegen de aambei aan schuurt, doet dat al pijn. Laat staan als je op de aambei moet gaan zitten. Het antwoord op deze vraag is dan ook relatief kort: ja, het doet ongelooflijk veel pijn.

Verdwijnt een trombose aambei vanzelf?

In sommige situaties heb je gelukkig. Dan verdwijnt de trombose aambei namelijk vanzelf. Dit kan echter wel één tot twee weken duren. Gedurende die weken heb je dus behoorlijk veel pijn.

Hoe lang heb je last van een trombose aambei?

Het is uiteraard niet te hopen dat je ooit last van een trombose aambei krijgt. Heb je daar wel last van? Dan wil je uiteraard dat dit zo snel mogelijk ten einde komt. Dat is mogelijk als je het operatief laat verwijderen; daarover kan je hieronder meer lezen.

Het is echter ook mogelijk dat de aambei uit zichzelf verdwijnt. Dat kan maximaal twee weken duren. Als de aambei na twee weken nog steeds aanwezig is, is een operatieve ingreep noodzakelijk.

Welke behandelingen zijn er mogelijk?

Is het überhaupt mogelijk om een trombose aambei te behandelen? Ja, zeker. Er zijn meerdere behandelingen mogelijk bij een trombose aambei. Zo is het mogelijk de bloedprop te laten verwijderen. Dit gebeurt met een plaatselijke verdoving, aangezien het behoorlijk pijnlijk is.

Daarnaast is het ook mogelijk om gebruik te maken van kleine ijsblokjes. Met die kleine ijsblokjes kan je de plek rondom de trombose aambei inwrijven. De kou van het ijs heeft een verkoelende werking. Op die manier is het dan ook mogelijk om de pijn af te nemen. Je kunt op deze manier echter niet de trombose aambei volledig laten verdwijnen.

Wat kan je zelf tegen een trombose aambei doen?

Als je in de ongelukkige situatie terecht komt dat je last van een trombose aambei hebt, kan je gelukkig zelf ook het één en ander doen. Het is aan te raden om met een ijsblokje de plek rondom de trombose aambei in te wrijven. Hiermee kan je een verkoelend effect creëren en daarmee de pijn af nemen.

Daarnaast is het ook aan te raden om te letten op wat je doet. Zo moet je niet te veel druk tijdens de ontlasting zetten. Ook is het aan te raden om specerijen- en alcoholgebruik te verminderen. Door overmatig specerijen- en/of alcoholgebruik kan tenslotte een trombose aambei ontstaan. Als je dan al een trombose aambei hebt, is het logisch om hier mee op te passen.

Tot slot kan je nog iets anders doen. Zo snel mogelijk een afspraak bij een huisarts maken! Een huisarts kan je namelijk verder op weg helpen om een trombose aambei te verwijderen. In veel gevallen is het noodzakelijk om deze aambei operatief te laten verwijderen.

De bloedprop kan middels een operatie verwijderd worden. Dit doet echter behoorlijk veel pijn, waardoor de plek rondom de aambei een plaatselijke verdoving krijgt.

Kan een huisarts je helpen met een trombose aambei?

Het hebben van een trombose aambei is alles behalve fijn. Het kan ook nog eens gênant aanvoelen. Je moet tenslotte bij je huisarts aankloppen met de melding dat je last van je anus hebt. Het is echter belangrijk om te onthouden dat een huisarts je perfect kan helpen met een trombose aambei.

Hij of zij weet wat te doen tegen een trombose aambei. Bovendien is een huisarts in staat om een operatieve ingreep uit te voeren. Een ingreep waarmee de trombose aambei verwijderd wordt, zodat je hier geen last meer van hebt.

Mocht je last van een trombose aambei hebben, moet je dan ook zo snel mogelijk naar je huisarts toe. In sommige situaties besluit de huisarts om te wachten op het moment dat trombose aambei vanzelf verdwijnt. Als dat niet het geval is, is een operatieve ingreep dus noodzakelijk.

Maar, geen paniek. Deze operatieve ingreep vindt onder plaatselijke verdoving plaats. Je hoeft je dus geen zorgen over pijn te maken. Na deze ingreep ben je alleen maar van de pijn aan je anus verlost.

 

>> Start NU Met Trombose Zelfzorg!

 

Wat is een bloedonderzoek bij trombose?

bloedonderzoek tromboseHeb je gehoord over een bloedonderzoek bij trombose en vraag je je af wat dat nou eigenlijk is?

In eigenlijk alle gevallen van trombose is een bloedonderzoek noodzakelijk. Een bloedonderzoek bij trombose laat verschillende waarden van het bloed zien. Onder andere de INR waarde komt bij een bloedonderzoek bij trombose aan het licht. Een bloedonderzoek bij trombose is dan ook een onderzoek waarmee de diagnose ‘trombose’ gesteld kan worden.

In dit artikel vertel ik je graag iets meer over een bloedonderzoek bij trombose. Ik belicht verschillende aspecten van een dergelijk onderzoek en geef je op basis daarvan alle noodzakelijke informatie.

Waarom een bloedonderzoek?

Wat is nou de hoofdreden voor een arts om een bloedonderzoek uit te voeren? De hoofdreden is om de diagnose te kunnen stellen. Trombose staat te boek als een hardnekkige aandoening. Dat is het absoluut ook.

Je komt er namelijk niet zomaar achter dat je last van trombose hebt. Veel van de symptomen van trombose komen pas in een later stadium tot uiting. In het stadium als het bloedpropje zich al volledig heeft ontwikkeld. Met een bloedonderzoek is een arts dan ook in staat om de diagnose te kunnen stellen.

Wie voert een bloedonderzoek uit?

Een bloedonderzoek moet worden uitgevoerd door een arts. Een arts weet hoe hij/zij een dergelijk onderzoek uit kan voeren. Bovendien is een arts ook opgeleid om de resultaten van het bloedonderzoek te beoordelen. Op basis daarvan kan dan ook de diagnose gesteld worden.

Hoe werkt een bloedonderzoek?

Een bloedonderzoek staat ook wel te boek als een bloedtest of een d-dimeertest. Hierbij neemt een arts een kleine hoeveelheid bloed af. Het bloed wordt vervolgens door de arts onderzocht op aanwezigheid van bepaalde stoffen. De aanwezigheid van die stoffen kan duiden op de aanwezigheid van een bloedprop. Als dat het geval is, kan een arts al een diagnose stellen.

Overigens komt de benaming d-dimeertest niet zomaar uit de lucht vallen. Nee, d-dimeer is namelijk een stof die vrijkomt wanneer een bloedprop geprobeerd wordt af te breken. Over het algemeen is de hoeveelheid d-dimeer in het bloed altijd laag.

Dat verandert dus als het lichaam bezig is om een bloedprop af te breken. Als dat het geval is, komt dan ook duidelijk bij een bloedonderzoek naar voren dat er bovengemiddeld veel d-dimeer aanwezig is. Dat duidt dan direct op de aanwezigheid van een bloedprop.

Mocht een arts nou de benaming ‘d-dimeer’ tegen jou zeggen, dan weet je waar dit over gaat. Ik heb zelf soms wel eens moeite om alle medische termen van een arts te gebruiken. Begrijp je zelf ook sommige termen niet? Geef dat altijd bij je arts aan. Het is namelijk van belang dat jij begrijpt waar de medische termen op slaan.

Wat geeft een bloedonderzoek exact aan?

Bij een bloedonderzoek kijkt een arts met name naar eventuele stolselvorming van het bloed. Als dat het geval is, is dat namelijk een eerste teken van trombose. Op basis van het bloedonderzoek kan een arts de beslissing maken om andere onderzoeken ook uit te laten voeren.

Kiest een arts altijd voor een bloedonderzoek?

Als je het vermoeden hebt dat je last van trombose hebt, is het van belang om spoedig aan de bel te trekken. Trombose staat namelijk te boek als een sluipmoordenaar. Het komt op een slinkse wijze in je lichaam.

Vervolgens is het ontzettend lastig om de trombose weer uit je lichaam te krijgen. Mede daarom is het ontzettend belangrijk dat een arts snel een diagnose kan stellen. Op basis daarvan kunnen we dan ook wel stellen dat een arts nagenoeg altijd voor een bloedonderzoek kiest.

Overigens is het in veel gevallen ook zo dat een arts eerst veel vragen aan je stelt. Daarmee kan een arts een overzicht krijgen van mogelijke erfelijke afwijkingen, het gebruik van risicomiddelen of overige risicofactoren. Op basis van die informatie kan een arts al een eerste voorzichtige diagnose stellen. Op basis daarvan kan vervolgens de definitieve diagnose gesteld worden.

Welke andere onderzoeken kan een arts verder uitvoeren?

Een bloedonderzoek is door artsen een veel toegepast onderzoek. Het is namelijk een onderzoek waaruit snel en duidelijk blijkt of je wel of geen trombose hebt. In sommige situaties heeft een arts echter nog aanvullend onderzoek nodig. Dit wordt ook wel als een ‘vervolgonderzoek’ getypeerd. Voorbeelden hiervan zijn onder andere:

 • Het maken van een echo: met een echo kan onder meer de doorbloeding in een specifiek bloedvat/ader bekeken worden.
 • Zogeheten flebografie: een röntgenfoto waarbij gebruik wordt gemaakt van de vloeistof. Met de vloeistof worden de aders goed zichtbaar
 • CT-scan: met een CT scan is het mogelijk om de trombose snel vast te stellen.

Hoe kan je een bloedonderzoek bij trombose aanvragen?

Op het moment dat jij last van de symptomen van trombose hebt, moet je dit zo snel mogelijk bij de arts aangeven. Het is bij trombose namelijk van belang dat de behandelingen al in een vroegtijdig stadium kunnen beginnen.

Ervaar je de symptomen? Trek dan direct aan de bel bij de huisarts. De huisarts stelt (veel) vragen aan je en kan op basis daarvan al een risicoanalyse maken. Als er in jouw familie bepaalde erfelijke afwijkingen aanwezig zijn, kan de kans op trombose groter zijn. Ook bepaalde risicofactoren zijn van invloed op de mogelijke aanwezigheid van een bloedprop.

Je kunt een bloedonderzoek dus min of meer ‘aanvragen’ via je arts. Bespreek je klachten met je arts en beantwoord alle vragen van de arts zo uitgebreid mogelijk. Des te meer informatie de arts krijgt, des te beter/eerder de diagnose van trombose gesteld kan worden.

Welke symptomen horen bij trombose?

Trombose is hardnekkig en is moeilijk te constateren. Het is voor een ieder dan ook van belang om goed op de hoogte van de symptomen van trombose te zijn. Als jij één of meerdere van onderstaande symptomen ervaart, is het van belang om spoedig naar de arts te gaan:

 • Een behoorlijke pijn in het been, meestal in de kuit en/of knie
 • Moeite met lopen, doordat de benen bijzonder zwaar aanvoelen
 • Een rode- of paarsblauwe verkleuring in het been
 • Een zwelling op het been
 • Een glanzende huid op het been
 • Een bovengemiddeld warme plek op het been; daar bevindt het stolsel zich dan

Note: de bovengenoemde symptomen zijn van toepassingen bij een trombosebeen. Bij een trombosearm ervaar je dezelfde symptomen alleen dan in je arm in plaats van in je been.

Ervaar jij één of meer van bovenstaande symptomen? Dan duidt dat mogelijk op de aanwezigheid van een bloedprop in één van je bloedvaten of aders. Het is belangrijk dat je lichaam spoedig in actie gaat komen om het bloedvat af te breken.

Daarnaast kan de arts ook bepaalde antistollingsmedicijnen voorschrijven. Met die medicijnen kan voorkomen worden dat je bloed verder gaat stollen. Voordat het zover is, moet er eerst een bloedonderzoek uitgevoerd worden.

Als uit het bloedonderzoek blijkt dat je daadwerkelijk trombose hebt, kan een arts er ook voor kiezen om elastische kousen aan te meten. Deze elastische kousen zorgen ervoor dat het vocht uit je been/arm afgevoerd kan gaan worden.

Dat vocht is namelijk letterlijk en figuurlijk een blok aan het been. Je been gaat er zwaar door aanvoelen en je been gaat pijn doen. Het aanmeten van elastische kousen is dan ook een veelgebruikt middel door artsen om trombose tegen te gaan.

Doet een bloedonderzoek pijn?

verdrietig huilen boos Crying gif Tyler de schepper De term bloedonderzoek klinkt ‘groter’ dan dat het in werkelijkheid is. Bij een bloedonderzoek wordt een kleine hoeveelheid bloed uit je vinger genomen. Dit gebeurt met een pijnloze vingerprik. Hier voel je nagenoeg niks van.

Mocht je bang voor een prik zijn, kan je dit uiteraard altijd bij je huisarts aangeven. Persoonlijk heb ik geen last van een dergelijke vingerprik, maar dat kan van persoon tot persoon verschillen. Wees altijd eerlijk tegen je arts om het zo prettig mogelijk voor jezelf te maken.

Belangrijk is in ieder geval om te onthouden dat een vingerprik geen pijn doet. Het bloedonderzoek doet in de basis dus ook zeker geen pijn!

Ik ben hiermee aan het einde gekomen van dit informatieve artikel over een bloedonderzoek bij trombose. Heb je nog vragen? Ik hoor het dan graag!

 

>> Start NU Met Trombose Zelfzorg!