Gevaren van Trombose

Trombose is ongetwijfeld één van de meest besproken aandoeningen in ons land. Deze aandoening komt namelijk relatief vaak voor én is ook nog eens hardnekkig. Met name ouderen hebben een relatief grote kans op het krijgen van trombose. Wat nou als je trombose hebt? Welke gevaren loop je dan?

En in hoeverre is trombose écht levensgevaarlijk? In dit artikel gaan wij nader in op de mogelijke gevolgen van trombose. We bespreken de mogelijke gevaren van deze aandoeningen en geven je tevens enkele handige tips. Door op een gezonde manier te leven, kan je bepaalde risico’s namelijk minimaliseren.

Op de website van de Trombosestichting vallen enkele statistieken te lezen. Zo krijgen per uur 11 mensen in Nederland trombose. Daarnaast overlijden dagelijks ook 40 mensen aan trombose. Deze cijfers laten duidelijk zien dat trombose daadwerkelijk gevaarlijk is.

Een gemiddeld sterftecijfer van 40 mensen per dag is ongekend hoog. In dit artikel kan je meer lezen over de oorzaak van dit hoge sterftecijfer en wat je hier mogelijk zelf aan kunt doen.

Inhoud

Wat is trombose exact?

Voordat we naar de gevaren gaan kijken, is het verstandig om nader naar deze aandoening te kijken. In welke situatie spreken we nou van trombose? Dat is de situatie waarin een bloedvat verstopt raakt door de vorming van een bloedprop.

Deze bloedprop ontstaat op zijn beurt doordat het bloed gaat stollen. Het stollen van bloed kan meerdere oorzaken hebben. Deze oorzaken kan je verderop in dit artikel vinden.

Op het moment dat een bloedvat geblokkeerd is, kan het bloed niet meer op de gewenste manier doorstromen. Het bloed vervoert tegelijkertijd ook zuurstof met zich mee. Het gevolg is dat lichaamsdelen, die zich achter het verstopte bloedvat bevinden, geen zuurstof toegediend krijgen.

Indien dit een langere periode het geval is, kunnen de gevolgen verstrekkend zijn. We kunnen absoluut stellen dat trombose heel gevaarlijk is.

In welke situaties is trombose gevaarlijk?

Binnen de wereld van trombose worden verschillende varianten onderscheiden. Zo zijn er specifieke termen voor de locatie van de bloedprop. Bevindt de bloedprop zich in één van de benen? Dan spreken we van een trombosebeen. Een ander voorbeeld is een trombosearm. De gevolgen van een trombosebeen kunnen verstrekkend zijn.

Hierboven heb je reeds kunnen lezen dat het bloed zuurstof met zich mee brengt. Dit zuurstof is nodig om lichaamsdelen, en het weefsel, te voeden. Op het moment dat het bloed niet meer goed door kan stromen, krijgt het lichaamsdeel niet meer de benodigde zuurstof.

Een van de gevolgen hiervan is dat het weefsel af gaat sterven. Op het moment dat dit gebeurt, is het noodzakelijk om het lichaamsdeel te amputeren. Dit kan bijvoorbeeld de voet (bij een trombosebeen) of de hand (bij een trombosearm) zijn.

Het afsterven het weefsel is niet het enige gevolg van trombose. Nee, door trombose kan je ook last krijgen van een longembolie. Daarover kan je hieronder meer lezen.

Longembolie; levensgevaarlijk

Op het moment dat een bloedprop zich in één van de bloedvaten genesteld heeft, gaat het lichaam in actie komen. Het lichaam is namelijk de enige ‘partij’ die iets aan de bloedprop kunt doen.

Met behulp van antistollingsmedicijnen is het mogelijk om erger te voorkomen, maar het verwijderen van de bloedprop is een taak voor het menselijk lichaam.

Tijdens dit proces kan het gebeuren dat de bloedprop losschiet. Een bekend voorbeeld hiervan is een bloedprop die vanuit het been richting het hart schiet.

Longembolie

De bloedprop passeert het hart en kan vervolgens vast blijven zitten in één van de longslagaders. Op het moment dat hier sprake van is, spreken we van een longembolie. Een longembolie is levensgevaarlijk.

Door de bloedprop in de longslagader krijgt het achterliggende longweefsel geen bloed meer. Zoals je ondertussen weet, brengt het bloed zuurstof met zich mee. Het achterliggende longweefsel krijgt dus ook geen zuurstof meer, waardoor het weefsel afsterft. Wat de gevolgen hiervan exact zijn, verschilt van situatie tot situatie.

Ook de grootte van de bloedprop heeft hier een bepaalde invloed op. Het belangrijkste bij een longembolie is dat de uitbreiding van de bloedprop voorkomen wordt. Een arts kan bijvoorbeeld heparine of een ander zwaar antistollingsmedicijn voorschrijven.

Een hartinfarct; ook levensgevaarlijk

Het hart is het centrale punt van je lichaam. Wist je dat je ook last van trombose in je hart kunt krijgen? Mogelijke oorzaken hiervoor zijn een onregelmatige hartslag, een afwijking aan de hartklep of het plaatsen van een nieuwe hartklep.

Op het moment dat je hart onregelmatig pompt, is de bloedstroom in het hart niet meer gelijkmatig verdeeld. Het gevolg hiervan is dat er mogelijk een bloedprop kan ontstaan. Deze bloedprop kan losschieten en ergens ander in het lichaam vast te komen zitten.

Een van de gevolgen kan ook zijn dat de kransslagader met vernauwingen krijgt te maken. Als dat het geval is, krijgt de hartspier onvoldoende zuurstof. Op het moment dat één van de takken van de kransslagader volledig verstopt zit, krijg je een hartinfarct. Een arts kan vervolgens uit verschillende behandelingen kiezen, waaronder dotteren.

Hersenembolie; net zo zeer levensgevaarlijk

Je hebt hierboven kunnen lezen dat een bloedprop los kan schieten. Deze bloedprop kan ook richting de hersenen schieten. Als daar sprake van is, spreken we van een hersenembolie.

Mogelijke gevolgen hiervan zijn spraakstoornissen, verlammingen en/of buiten bewustzijn raken. Indien de gevolgen hiervan binnen 24 uur hersteld worden, spreken we van een TIA. Bij chronische c.q. blijvende gevolgen spreken we van een CVA.

Indien de hersenembolie een slagader van de hersenen afsluit, kan dit een herseninfarct veroorzaken. Een herseninfarct kan levensgevaarlijk zijn; een snelle behandeling is vereist.

De gevolgen van trombose

Het mag duidelijk zijn dat de gevolgen van trombose verstrekkend kunnen zijn. Om antwoord te geven op de titel van dit artikel: trombose is levensgevaarlijk. Als je niet door hebt dat je trombose hebt of door een hersen- of hartinfarct getroffen wordt, kan dit tot de dood leiden.

Een ander gevolg van trombose is dus dat lichaamsdelen af kunnen sterven. Dit komt puur doordat het achterliggende weefsel geen bloed (en dus geen zuurstof) meer krijgt.

Voor meer informatie over de gevolgen van trombose willen we je naar onderstaand filmpje verwijzen. In dit filmpje, van de Nederlandse Trombosestichting, krijg je nadere uitleg over een hersenembolie en een herseninfarct:

Wat kan je tegen trombose doen?

Als je last van trombose hebt, is het belangrijk om zo spoedig mogelijk naar de huisarts te gaan. Voordat dit het geval is, moet je uiteraard wel zelf doorhebben dat je bepaalde symptomen hebt. Onderstaande symptomen wijzen op een trombosebeen:

 • Een behoorlijke pijn in het been, meestal in de kuit en/of knie
 • Moeite met lopen, doordat de benen bijzonder zwaar aanvoelen
 • Een rode- of paarsblauwe verkleuring in het been
 • Een zwelling op het been
 • Een glanzende huid op het been
 • Een bovengemiddeld warme plek op het been; daar bevindt het stolsel zich dan

Ervaar je één of meerdere van deze symptomen? Trek dan direct aan de bel bij jouw huisarts. Hij/zij kan vervolgens de diagnose stellen en een behandelplan uitwerken. De kans is 99% dat de arts in dat geval antistollingsmedicijnen voorschrijft.

Deze medicijnen hebben een belangrijke functie: erger zien te voorkomen. De bestaande bloedprop mag niet groter worden, terwijl elders in het lichaam ook geen nieuwe bloedproppen mogen ontstaan.

daarnaast kan een arts ook besluiten om trombosekousen aan te laten meten. Deze kousen worden op maat gemaakt en hebben een belangrijke functie; het afvoeren van het vocht.

Dit vocht maakt jouw trombosebeen of trombosearm namelijk bijzonder zwaar en pijnlijk. Door dit vocht af te voeren, wordt de situatie iets draaglijker. Bovendien kan je been/arm eerder gaan herstellen.

Is het mogelijk om trombose te voorkomen?

Nee, in de basis is dit niet mogelijk. Trombose kan namelijk op meerdere manieren gevormd worden, terwijl je dat zelf niet eens door hebt. Lang in dezelfde houding zitten of liggen kan al oorzaak van de vorming van trombose zijn. We kunnen echter wel het advies geven om zo gezond mogelijk te leven.

Gezond leven bij trombose

Voorkom stress, beweeg voldoende en hou een gezond c.q. gevarieerd voedingspatroon aan. Door op een dergelijke gezonde manier te leven, kan je jouw lichaam (en bloedvaten) in gezonde conditie houden. Helaas is dat niet altijd voldoende om trombose te kunnen voorkomen.

Dat wordt direct duidelijk als je onderstaande lijst met mogelijke oorzaken ziet. Het is simpelweg onmogelijk om al het onderstaande te voorkomen:

 • Ouderdom
 • Beschadiging aan de bloedvaten
 • Operaties
 • Boezemfibrilleren (hartritmestoornis)
 • Erfelijke afwijking
 • Anticonceptiepil
 • Te lang stil liggen
 • Zwanger
 • Langdurige vliegreis
 • Roken
 • Chemokuur bij kanker
 • May-Thurner syndroom

Op het moment dat je één of meerdere symptomen ervaart, moet je zo spoedig mogelijk naar de huisarts toe. Trombose is immers levensgevaarlijk.