trombose herseninfarct

Wat is basilaris trombose? Trombose is een ouderdomsziekte waarbij een bloedvat verstopt raakt. Dit verstopte bloedvat ontstaat doordat het bloed gaat stollen.

Op die manier kan een bloedprop tot stand komen, waarna dit bloedprop het bloedvat laat verstoppen.

Door de jaren heen vinden er meerdere veranderingen in je lichaam plaats. Door deze veranderingen is trombose dan ook met name een ouderdomsziekte.

Door deze veranderingen is de kans namelijk groter dat je op latere leeftijd last van deze aandoening krijgt.

Trombose kan zich in bijvoorbeeld je been of arm vormen. In de meeste gevallen is dit in het been. De term trombosebeen is namelijk een veelvoorkomende term op onze website.

Maar, het is ook mogelijk om trombose in de hersenen te krijgen.

Als dat het geval is, kan dit voor levensgevaarlijke situaties zorgen. Mede hierom is het ontzettend belangrijk dat je op de hoogte van de symptomen bent.

Aan het einde van dit artikel kan je dan ook de meest voorkomende symptomen van trombose vinden.

Als je trombose in je hersenen hebt, kan dit worden aangeduid met de term basilaris trombose. Wat houdt dit precies in? In dit artikel kan je het antwoord vinden op de vraag ‘Wat is basilaris trombose?’.

Inhoud

Wat is basilaris trombose

De medische benaming basilaris staat voor een belangrijke slagader in je hersenen. De arteria basilaris is namelijk één van de slagaders in je hersenen.

Deze slagader is onder meer verantwoordelijk voor het rondpompen van het bloed door de hersenen. Dit bloed bevat ook zuurstof, waardoor de hersenen op de juiste manier kunnen functioneren.

Als we het over basilaris trombose hebben, hebben we het dus over een bloedprop in deze slagader. Deze bloedprop zorgt ervoor dat het bloed niet meer op de juiste manier door de hersenen gepompt kan worden. Gezien de functionaliteit van de hersenen levert dit levensgevaarlijke situaties op.

Het afsluiten van één van de slagader in de hersenen, waaronder dus de basilaris, kan voor een herseninfarct zorgen.

Hierbij zijn de gevolgen niet altijd hetzelfde. De gevolgen zijn afhankelijk van de grootte van het stolsel en de plaats waar het stolsel vast zit.

Als je een herseninfarct hebt, zijn de verschijnselen onder ander lichte tot ernstige spraakstoornissen, verlammingen en/of bewusteloosheid.

Het is mogelijk om binnen 24 uur van een herseninfarct te herstellen. In dat geval spreken we over een TIA. Een TIA hoor je regelmatig in het nieuws voorbijkomen, aangezien dit een veel voorkomende gebeurtenis is.

Er is dus alleen sprake van een TIA, indien de gevolgen van een herseninfarct binnen 24 uur hersteld worden. Binnen de gradaties van een herseninfarct is dit dan ook één van de minst erge.

Als we het over ernstige gevolgen van trombose in de hersenen hebben, hebben we het namelijk over een CVA. Bij een CVA herstel je binnen 24 uur niet van de gevolgen van het herseninfarct.

Dit kan uiteindelijk voor levensgevaarlijke situaties zorgen.

Behandeling

Als een patiënt een TIA of een CVA gehad heeft, krijgt hij of zij intraveneuze trombolyse. Dat is een stolsel oplossend medicijn dat via een infuus aan de patiënt gegeven wordt.

Het is belangrijk dat dit kort na de symptomen gebeurt, aangezien de intraveneuze trombolyse maar tot 4,5 uur na de eerste klachten mogelijk is.

Uiteindelijk gaat de neuroloog kijken naar de oorzaak van de bloedprop. Op basis van deze oorzaken kiest de neuroloog uiteindelijk voor de beste behandeling.

Daarbij wordt sowieso gebruik gemaakt van antistollingsmedicijnen, zodat het bloed niet verder kan gaan met stollen. Op die manier kan erger voorkomen worden.

Hersenembolie

Het is ook mogelijk dat je de term hersenembolie regelmatig tegenkomt. We spreken van een hersenembolie indien een bloedstolsel vastloopt in de hersenen. De hersenen zijn een bijzonder gecompliceerde samensmelting van allerlei componenten.

Het is daarom mogelijk dat het bloedstolsel in een hart vast heeft gezeten, waarna het vervolgens naar de hersenen toegeschoten is. Als dat het geval is, spreken we van een hersenembolie.

In feite kunnen we concluderen dat de term basilaris trombose staat voor een bloedstolsel in één van de slagaderen van de hersenen.

Dit kan uiteindelijk een herseninfarct tot gevolg hebben, waarbij de gevolgen binnen 24 uur kunnen verdwijnen of waarbij de gevolgen blijvend zijn. In het tweede geval spreken we over een CVA, terwijl we in het eerste geval over een TIA spreken.

Symptomen van trombose

In de medische wereld staat trombose als een zeer hardnekkige aandoening bekend. Het is namelijk een aandoening die je in eerste instantie niet direct kunt merken. Sterker nog; pas na verloop van tijd kunnen de eerste duidelijke symptomen zich voor doen.

Mede hierom is het ontzettend belangrijk om op hoogte van de symptomen te zijn. Ben jij op de hoogte van de eerste voortekenen van trombose? Nee? In dat geval is het aan te raden om onderstaande lijst door te nemen.

In onderstaande lijst hebben wij namelijk de symptomen van trombose uiteengezet. In de realiteit blijkt dat persoon A weinig tot geen last van deze symptomen heeft, terwijl persoon B juist alle symptomen ervaart. De uiteindelijke merkbare symptomen zijn al met al per persoon verschillend.

Ben je benieuwd naar alle symptomen van trombose? Raadpleeg onderstaande lijst dan direct:

  • Een behoorlijke pijn in het been, meestal in de kuit en/of knie
  • Moeite met lopen, doordat de benen bijzonder zwaar aanvoelen
  • Een rode- of paarsblauwe verkleuring in het been
  • Een zwelling op het been
  • Een glanzende huid op het been
  • Een bovengemiddeld warme plek op het been; daar bevindt het stolsel zich dan

Let op: in dit geval hebben we het over de symptomen bij een trombosebeen. De symptomen voor trombose in een arm of trombose in de hersenen zijn min of meer vergelijkbaar.

Het is dan ook belangrijk om de boodschap van de Hartstichting te onthouden: een scheve mond, verwarde spraak of een lamme arm kunnen op een beroerte (herseninfarct) duiden.

Bij trombose in de hersenen komen deze drie symptomen het meeste voor. Dit is makkelijk te onthouden dankzij de reclame van de Hartstichting: mond, spraak, arm.

Mond, spraak, arm. Mond, spraak, arm. Die drie termen kunnen jou helpen bij het herkennen van een beroerte.

Kennis maken met Trombose Zelfzorg

Moet jij voor je trombose regelmatig naar de trombosedienst? Wist je dat het ook ander kan? Tegenwoordig kun je je namelijk aanmelden voor trombose zelfzorg.

Hiermee krijg je de mogelijkheid om zelf je INR-waarde door te geven aan de trombosedienst.

Als je naar de trombose dienst gaat, krijg je elke keer weer die vervelende trombose prik. Met trombose zelfzorg is dat verleden tijd, omdat je hiermee zelf een kleine niet pijnlijke vingerprik kunt nemen om je INR waarde te testen.