Longembolie

Is trombose hetzelfde als een embolie? In Nederland hebben we te maken met een bijzondere welvaart.

Uit meerdere onderzoeken blijkt namelijk dat we het in Nederland bijzonder goed voor elkaar hebben. Dat is onder andere op het gebied van de zorg het geval.

Onze artsen zijn hoogopgeleid, we hebben de beschikking over vele (goede) ziekenhuizen, er is veel kennis in pacht en we hebben de beschikking over geld om onderzoeken uit te voeren en om investeringen te doen.

Het gevolg hiervan is dan ook dat de meeste ziektes en aandoeningen in Nederland onder controle zijn. Toch zijn er nog enkele aandoeningen die behoorlijk veel voorkomen.

Voor dergelijke aandoeningen is het dan ook zaak dat er nog een hoop onderzoek naar gedaan wordt. Als we een voorbeeld van een dergelijke aandoening moeten geven, komt direct trombose bij ons naar boven.

Trombose is namelijk een aandoening die relatief veel voorkomt in Nederland.

Enerzijds komt dit door de hardnekkigheid van de aandoening en anderzijds komt dit doordat trombose op verschillende manieren kan ontstaan.

Voor de artsen en ziekenhuizen in Nederland is hier dan ook nog een hoop winst in te behalen.

In de afgelopen jaren zien we in ieder geval een tendens dat de communicatie vanuit de medische wereld steeds beter geworden is. Ook op het gebied van trombose.

Toch zijn er nog steeds enkele vragen, waaronder de volgende: “Is trombose hetzelfde als een embolie?”. Als je op onze website kijkt, zie je bijvoorbeeld dat we beide termen gebruiken.

Bedoelen we hier dan ook hetzelfde mee? Of zit er een significant verschil tussen trombose en een embolie? Wij lichten het graag nader toe.

Inhoud

Wat is trombose en wat is een embolie?

Voordat we antwoord op die vraag kunnen geven, is het belangrijk om te kijken naar de exacte betekenis van beide begrippen. Hieronder hebben we daarom beide begrippen inclusief definitie uitgewerkt:

Trombose: trombose is een aandoening waarbij een bloedstolsel/bloedprop in de bloedvaten vast komt te zitten.

Embolie: embolie is een aandoening waarbij een slagader of ader door een bloedprop verstopt raakt.

Als we beide betekenissen analyseren, lijken beide aandoeningen op elkaar. Toch zijn er significante verschillen tussen trombose en een embolie. Wij lichten de twee belangrijkste verschillen hieronder nader toe.

2 verschillen tussen trombose en een embolie

De twee verschillen uiten zich in het ontstaan van de aandoening en de bijbehorende symptomen. Trombose heeft namelijk een andere oorzaak dan een embolie.

Dat geldt eveneens voor de symptomen van trombose; die symptomen zijn niet (volledig) gelijk aan de symptomen die bij een embolie horen.

Om deze verschillen duidelijk toe te kunnen lichten, hebben we onderstaande paragraven geschreven.

Daarin kijken we eerst naar de oorzaak van trombose en vervolgens naar de oorzaak van een embolie.

Datzelfde ritueel herhalen we onder het kopje ‘de symptomen van trombose’ en het kopje ‘de symptomen van een embolie’.

De oorzaken van trombose

Bij trombose heb je dus last van een verstopt bloedvat. Dit bloedvat is verstopt geraakt doordat het bloed is gaan stollen, waardoor er een bloedprop/bloedstolsel ontstaan is.

In de meeste gevallen komt trombose voor in het been; in dat geval spreken we van een trombosebeen. Ook is het mogelijk dat trombose in de arm voorkomt; op dat moment spreken we van een trombosearm.

De volgende oorzaken kunnen voor trombose zorgen:

 • Ouderdom
 • Beschadiging aan de bloedvaten
 • Operaties
 • Boezemfibrilleren (hartritmestoornis)
 • Erfelijke afwijking
 • Anticonceptiepil
 • Te lang stil liggen
 • Zwanger
 • Langdurige vliegreis
 • Roken
 • Chemokuur bij kanker
 • May-Thurner syndroom

trombose door roken

Al deze oorzaken kunnen een reden spelen bij het ontstaan van trombose.

De oorzaken van een embolie

Maar, op wat voor manier ontstaat embolie dan? Is het zo dat een embolie ook op deze manier ontstaat? Nee, eigenlijk niet. Een embolie is namelijk meestal het geval van trombose.

Laten we uitgaan van een trombosebeen. In dat geval is er sprake van een bloedprop in een bloedvat in één van de benen. Het lichaam gaat hard aan de slag om deze bloedprop te verwijderen.

Dat lukt echter niet zomaar. Hierbij bestaat altijd de kans dat de bloedprop losschiet en richting de longslagader weg schiet. Op dat moment loop je het risico op het krijgen van een longembolie.

Mede hierom is het ongelooflijk belangrijk dat trombose op een juiste manier behandeld wordt.

Daarmee kan tenslotte voorkomen worden dat de bloedprop naar één van de longslagaders kan schieten. Daarmee kan dus ook de vorming van een longembolie voorkomen worden.

De symptomen van trombose

Nu je eenmaal weet hoe trombose ontstaat, is het ook belangrijk om naar de symptomen van trombose te kijken.

Deze symptomen wijken namelijk af ten opzichte van de symptomen van een embolie. Dat is dan ook het tweede belangrijkste verschil tussen beide aandoeningen.

De symptomen van trombose zijn in ieder geval als volgt:

 • Een behoorlijke pijn in het been, meestal in de kuit en/of knie
 • Moeite met lopen, doordat de benen bijzonder zwaar aanvoelen
 • Een rode- of paarsblauwe verkleuring in het been
 • Een zwelling op het been
 • Een glanzende huid op het been
 • Een bovengemiddeld warme plek op het been; daar bevindt het stolsel zich dan

Voor de duidelijkheid: deze symptomen hebben betrekking op een trombosebeen. De symptomen voor een trombosearm zijn vergelijkbaar, maar vinden elders in het lichaam plaats.

Symptomen van een embolie

Zoals we reeds zeiden, heeft een embolie dus andere symptomen dan trombose. In onderstaand rijtje kan je de symptomen van een embolie vinden:

  • Een benauwd gevoel
  • Een zwakkere hartslag
  • Overmatige zweetconsumptie
  • Hoesten, waarbij soms ook bloed aanwezig is
  • Pijn in de borststreek, met name tijdens het ademhalen
  • Pijn in de bovenkant van de rug, met name tijdens het ademhalen
  • Een versnelde ademhaling
  • Een verhoogde hartslag
  • Een licht gevoel in je hoofd

Als een embolie niet tijdig aangepakt wordt, kan dit levensbedreigend zijn. Het embolie kan er namelijk voor zorgen dat er geen zuurstof meer van en naar de longen toe getransporteerd kan worden.

Om nog even terug te komen op de oorspronkelijke vraag van dit artikel. Nee, trombose is niet hetzelfde als een embolie.

De twee verschillen zitten met name in de oorzaken en de bijbehorende symptomen. Wel is het zo dat een longembolie ontstaat door trombose.