trombosebeen

Veneuze trombose symptomen. In de medische wereld vind je allerlei complexe termen terug. Deze termen zijn voor de gemiddelde Nederlandse burger niet te begrijpen.

Mede daarom hebben wij op onze website allerlei informatieve artikels over trombose en bijbehorende begrippen.

We proeven namelijk dat trombose patiënten niet altijd even goed begrijpen wat alle begrippen/termen betekenen. Op onze website trachten wij dan ook om alle termen op een begrijpelijke en simpele manier uit te leggen.

In dit artikel richten wij ons bijvoorbeeld op de term ‘veneuze trombose’. Dit is een term die je veelvuldig terug ziet komen. Maar, wat houdt dit exact in? Om een extra dimensie aan dit artikel te geven, richten we ons ook op de veneuze trombose symptomen.

Wat zijn nou specifieke symptomen die horen bij veneuze trombose? Na het lezen van dit artikel weet je dus enerzijds wat veneuze trombose is en anderzijds welke symptomen hier bij horen.

Inhoud

Wat is veneuze trombose?

We hebben het over trombose als we het over een bloedstolsel in een bloedvat hebben. Dit bloedstolsel/deze bloedprop zorgt voor een belemmering in het transport van het bloed én de zuurstof.

Dit kan op den duur levensgevaarlijke situaties opleveren. Dat is eveneens het geval bij veneuze trombose.

We spreken over veneuze trombose indien een ader verstopt is door een bloedstolsel. Het draait hierbij dus specifiek om een bloedstolsel dat in de ader vast is komen te zitten. Maar, het draait daarbij ook met name om een ader in de benen of bekken.

Het mogelijke gevolg van veneuze trombose is dan ook het welbekende trombosebeen. Deze aandoening wordt overigens ook veelvuldig aangeduid met de term diepe veneuze trombose.

Maar, op wat voor manieren kan diepe veneuze trombose ontstaan? In feite kan veneuze trombose op meerdere manieren ontstaan, waarbij de volgende oorzaken een rol kunnen spelen:

 • Een situatie waarin je lang op bed moet liggen, bijvoorbeeld na een operatie
 • waarin je lang in het vliegtuig stil hebt gezeten
 • waarin de wand van het bloedvat veranderd/beschadigd is
 • Een situatie waarin de stolling van het bloed heftiger is dan normaal

Zoals je kunt zien, zijn er meerdere manieren waarop diepe veneuze trombose kan ontstaan. De mogelijke gevolgen van diepe veneuze trombose zijn bijzonder gevaarlijk. Het is dan ook absoluut noodzakelijk om heel snel een afspraak bij de dokter te maken.

Maar, wanneer weet je nou dat je mogelijk last van diepe veneuze trombose hebt? Wij hebben de symptomen van veneuze trombose hieronder nader uiteengezet.

De symptomen

Trombose is een behoorlijk lastige aandoening. Dat komt enerzijds doordat het moeilijk te herkennen is en anderzijds doordat het bijzonder hardnekkig is. Op welke manieren kan je veneuze trombose herkennen? Let op onder andere de volgende symptomen:

 • Een behoorlijke pijn in het been, meestal in de kuit en/of knie
 • Moeite met lopen, doordat de benen bijzonder zwaar aanvoelen
 • Een rode- of paarsblauwe verkleuring in het been
 • Een zwelling op het been
 • Een glanzende huid op het been
 • Een bovengemiddeld warme plek op het been; daar bevindt het stolsel zich dan

trombose symptomen

Het is daarbij tevens belangrijk om te weten dat veneuze trombose op meerdere plekken in het been kan ontstaan. Een bloedprop kan zich in onder andere de voetzool, de kuit, de holte van de knie, het dijbeen en de lies ontvouwen. De plek waar het bloedstolsel zicht bevindt, is bovengemiddeld warm. Dat is dan ook een belangrijke richtlijn.

Mocht je nou last hebben van één of meerdere bovenstaande symptomen, is het aan te raden om spoedig naar de huisarts te gaan. Door tijdig met de behandeling te beginnen, kan je mogelijk levensgevaarlijke situaties voorkomen.

De mogelijke gevolgen van veneuze trombose

Bij veneuze trombose loop je namelijk het risico op een longembolie. Als de bloedprop in het been losschiet, kan deze prop naar de longen schieten. Als dat het geval is, spreken we van een longembolie.

Een longembolie kan verstrekkende gevolgen hebben, aangezien de vitale werking van de longen hieronder aangetast kan worden. Dit geeft des te meer aan dat het bijzonder aan te raden is om tijdig actie te ondernemen.

We willen je dan ook graag aanraden om de symptomen van veneuze trombose goed door te nemen. Probeer de symptomen in je geheugen op te slaan, zodat je eventueel tijdig in actie kan komen.

De eerste stap is om naar de huisarts te gaan. De huisarts kan een eerste diagnose stellen, waarna vervolgstappen spoedig in gang gezet kunnen worden. Bij veneuze trombose zijn onder andere de volgende behandelingsmethoden mogelijk:

 • Het innemen van antistollingsmedicijnen
 • Inzetten van trombolyse
 • Indien noodzakelijk; operatief verwijderen van het bloedstolsel
 • Compressietherapie en/of mobilisatie

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, is het dus belangrijk om tijdig in actie te komen. De huisarts kan een behandelplan opstellen, waarbij hij/zij dus op bovenstaande behandelingsmethoden een beroep kan doen. Maar, wat heeft nou de hoogste prioriteit bij het behandelen van veneuze trombose? Je leest het in onderstaand rijtje:

 • Voorkomen dat de bloedprop groter wordt
 • Verwijderen van de bloedprop
 • Het voorkomen van een longembolie
 • Het voorkomen van een post-trombotisch syndroom (dit is chronische schade aan de vaatkleppen)

Risicofactoren veneuze trombose

In sommige situaties loop je een verhoogd risico op het krijgen van veneuze trombose. Dit zijn situaties waarin je lichaam ietwat verzwakt is, waardoor het ontstaan van een bloedstolsel sneller en eerder plaats kan vinden.

We kunnen de volgende situaties dan ook als mogelijke risicofactoren bestempelen:

 • Zwangerschap
 • Operaties
 • Roken
 • Overgewicht
 • Langdurig stilzitten/-liggen
 • Gebruik van anticonceptie
 • Bloedstollingsstoornis
 • Reeds bestaande veneuze ziekte

Gezonder leven bij trombosebeen

Dit rijtje laat duidelijk zien dat het niet wenselijk is dat je langdurig stil zit of ligt. Maar, in sommige gevallen is dat onoverkomelijk. Dat is bijvoorbeeld het geval als je aan je been geopereerd bent. Op dat moment loop je dan ook een verhoogd risico op het krijgen van veneuze trombose.

Na een operatie is de kans dan ook heel groot dat je tromboseprikken toegediend krijgt. Deze prikken moeten voorkomen dat een bloedprop zich in je been of bekken kan gaan vormen.