wat is trombose

Wat is trombose? In Nederland mogen we van geluk spreken. De welvaart ligt op een hoog niveau en de gezondheidszorg is behoorlijk goed.

De ziekenhuizen functioneren prima, de artsen zijn hoogopgeleid en alle medicatie is voorhanden. Dat is ook absoluut noodzakelijk, aangezien sommige aandoeningen behoorlijk veel voorkomen.

Een voorbeeld daarvan is trombose. De kans is groot dat je weleens van trombose gehoord hebt, aangezien dit een relatief veel voorkomende aandoening is.

Maar, weet jij exact wat trombose is? In dit artikel zoomen we in op de vraag ‘Wat is trombose?’.

Laten we allereerst beginnen met het feit dat trombose een hardnekkige en serieuze aandoening is. Het is bovendien een aandoening waar nog niet alles bekend over is.

Zo is het tot op heden nog niet mogelijk om met medicatie de trombose te laten verdwijnen.

Als we naar de cijfers van trombose kijken, zien we enigszins schrikbarende cijfers. Per jaar krijgen zo’n 30.000 Nederlanders last van trombose.

Ook krijgen 10.000 Nederlanders last van een longembolie. Een longembolie is in feite de overtreffende trap van trombose en ontstaat doordat een bloedprop richting de longen losschiet.

Deze cijfers laten duidelijk zien dat we met aan serieuze aandoening te maken hebben. Het is dan ook zaak om op de hoogte te zijn van de symptomen en mogelijke behandelingen.

De kans dat jij in aanraking met trombose komt, is namelijk behoorlijk groot.

Inhoud

Wat is trombose?

Als we het over trombose hebben, spreken we in feite over een bloedprop. Trombose is namelijk een aandoening waarbij een bloedprop, ook wel bloedstolsel genoemd, in één van de bloedvaten vast zit.

Deze bloedprop ontstaat doordat het bloed gaat stollen of doordat het bloedvat beschadigd is. Over alle oorzaken van trombose verwijzen wij je graag naar het kopje ‘de oorzaken’.

Een bloedprop kan groter en groter worden, waardoor het hele bloedvat afgesloten kan worden. Het gevolg?

Het bloed, inclusief zuurstof, kan niet meer op de gewenste manier door het bloedvat heen stromen. Als dit een blijvende situatie blijft, bestaat de kans dat een lichaamsdeel af gaat sterven.

Bijvoorbeeld als je  last van een trombosebeen hebt, zorgt de bloedprop ervoor dat de voet geen bloed meer krijgt.

Als dat een langere tijd de situatie is, bestaat de kans dat de voet geamputeerd dient te worden. Dat is één van de mogelijke gevolgen van trombose.

Als een bloedprop naar één van de aderen losschiet, spreken we van een embolie. Als de bloedprop naar de longen schiet, hebben we het over een longembolie.

Een longembolie is in feite de overtreffende trap van trombose en heeft dan ook de nodige aandacht en zorg nodig. Een longembolie kan namelijk levensgevaarlijk zijn.

De symptomen

Uiteraard is het ontzettend belangrijk dat je op de hoogte van de symptomen van trombose bent. Het is namelijk van belang om tijdig te handelen mocht je trombose hebben.

Daar heeft de arts een belangrijke rol in, maar de patiënt zelf kan ook een steentje hier aan bijdragen. Bekijk onderstaande lijst met mogelijke symptomen en sla deze goed in je geheugen op:

  • Een behoorlijke pijn in het been, meestal in de kuit en/of knie
  • Moeite met lopen, doordat de benen bijzonder zwaar aanvoelen
  • Een rode- of paarsblauwe verkleuring in het been
  • Zwelling op het been
  • Een glanzende huid op het been
  • Een bovengemiddeld warme plek op het been; daar bevindt het stolsel zich dan

 

Gevaren van Trombose
Illustration of “Atherosclerosis” article in Wikipedia

Deze symptomen zijn typerend voor een trombosebeen. Een trombosebeen is namelijk de meest voorkomende variant van trombose.

De kans is echter ook aanwezig dat je last van bijvoorbeeld een trombose arm krijgt. In dat geval zijn de symptomen gelijk, maar dan voel je de pijn en dergelijke in je arm.

De mogelijke behandelingen van trombose

Een belangrijke vraag is uiteraard of het mogelijk is om trombose te behandelen. Het antwoord hierop is niet eenduidig.

Het is enerzijds mogelijk om trombose te behandelen, maar vooralsnog heeft het lichaam zelf hier een leidende rol in.

Een menselijk lichaam is namelijk de enige factor die voor de verwijdering van de bloedprop kan zorgen. Vooralsnog is er geen medicatie die deze werking van het menselijk lichaam over heeft genomen.

Dit betekent in feite dat het menselijk lichaam de enige factor is die de bloedprop kan verwijderen. In de praktijk blijkt vaak dat dit geen al te makkelijke klus voor het menselijk lichaam is.

Gelukkig kan een arts dan altijd nog beroep doen op overige behandelingsmethoden. In de meeste gevallen schrijft een arts als eerste antistollingsmedicijnen voor.

Dit zijn medicijnen die er voor moeten zorgen dat het bloed niet verder kan stollen.

Kans op vergroting van bloedprop verkleinen

Daarmee kan voorkomen worden dat de reeds bestaande bloedprop niet groter kan worden.

Maar, het is op deze manier ook mogelijk om te voorkomen dat elders in het lichaam ook nog een bloedprop gaat ontstaan.

We moeten de antistollingsmedicijnen wel als een preventieve behandeling zien. De medicijnen voorkomen erger, terwijl het lichaam zelf de bloedprop moet zien te verwijderen.

In veel gevallen gaat een arts ook over tot het voorschrijven van steunkousen. Deze elastische kousen kunnen om de arm of om het been gedragen worden en hebben een specifieke functie.

Een van de symptomen van trombose is dat er een dikke zwelling ontstaat.

Deze zwelling is alles behalve prettig; er is je dan ook veel aangelegen om die zwelling zo snel mogelijk weg te krijgen. Dat kan met behulp van de elastische kousen.

steunkousen bij trombosebeen

Deze kousen zorgen ervoor dat het vocht op de juiste manier afgevoerd gaat worden, zodat je trombosebeen of trombose arm niet al te dik blijft.

Deze kousen moeten op maat worden gemaakt en moeten vervolgens voor enkele maanden tot enkele jaren gedragen worden.

Conclusie

Al met al kunnen we concluderen dat trombose een hardnekkige aandoening is. Het is een aandoening waarbij een bloedvat afgesloten wordt door een bloedprop.

In de meeste gevallen vindt dit plaats in het been (trombosebeen) of in de arm (trombosearm).

Mogelijke behandelingen zijn vooralsnog niet dusdanig ver dat de bloedprop verwijderd kan worden. Deze functie is dan ook voor het menselijk lichaam.

Met behulp van antistollingsmedicijnen en elastische kousen kan de situatie wel iets draaglijker worden gemaakt.