wat is de betekenis van een embolie

Wat is de betekenis van een embolie? Over verschillende medische aandoeningen gaan soms allerlei wilde verhalen rond. Dit komt meestal doordat mensen onwetend zijn over wat ziekten/aandoeningen nou exact inhouden.

Met name als je ouder wordt, is het echter van belang om op de hoogte zijn van de verschillende aandoeningen.

Dit stelt je wellicht in staat om tijdig achter een eventuele aandoening te komen, zodat je ook tijdig met de behandelingen kunt starten.

Dat is dan ook één van de redenen om goed op de hoogte te zijn van de verschillende aandoeningen. Een aandoening die bij veel oudere mensen voorkomt, is een (long)embolie.

Weet jij exact wat dit inhoudt? Weet jij wat de risicofactoren voor een embolie zijn?

Weet jij welke behandelingen bestaan tegen embolie? Na het lezen van dit artikel ben jij volledig op de hoogte van de betekenis van een embolie.

Inhoud

Wat is de betekenis van een embolie?

De eerste vraag is uiteraard: wat is een embolie? Een embolie is de afsluiting van een slagader of een ader.

Met andere woorden: een embolie is een aandoening waarbij een bloedvat verstopt zit door een bloedpropje of een bloedstolsel.

Het gevolg hiervan is dat het achterliggende weefsel geen zuurstof kan krijgen. Dit komt doordat het bloedvat verstopt is, waardoor hier ook geen bloed meer door heen kan stromen.

Een embolie is niet zomaar een embolie. Nee, er bestaan meerdere soorten varianten. De meest voorkomende varianten zijn de longembolie en de hersenembolie.

De oorzaak van een embolie

Als je last van een embolie hebt, heb je in de meeste gevallen ook trombose. Trombose zorgt ervoor dat het bloed gaat stollen, waardoor het bloedpropje of het bloedstolsel kan ontstaan.

Na verloop van tijd kan dit bloedpropje losschieten, waarbij het weg kan schieten naar delen in het lichaam.

Als dit propje richten de longen schiet, spreken we van een longembolie. Als het propje naar de hersenen schiet, hebben we het over een hersenembolie.

Een embolie wordt dus in feite gecreëerd door het stollen van het bloed. Het stollen van bloed gebeurt in de meeste gevallen doordat men last van trombose heeft.

Het is dan ook ontzettend belangrijk om de symptomen van trombose scherp in de gaten te houden.

Denk je last van één of meerdere symptomen te hebben, is het aan te raden om direct naar je huisarts te gaan.

Bij trombose is het namelijk zaak om dit in een vroegtijdig stadium aan te pakken. Dit kan onder andere door antistollingsmedicijnen, ook wel bloedverdunners genoemd, te slikken.

Wat is een longembolie?

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, is een longembolie één van de meest voorkomende varianten van een embolie. Als je last van een longembolie hebt, zit een bloedvat naar je longen verstopt.

Het gevolg hiervan is dat er minder zuurstof in je bloed terecht komt.

Het gevolg hiervan is vervolgens weer dat je een benauwd gevoel kunt hebben. Een dergelijk benauwd gevoel kan als zeer angstig ervaren worden.

In je lichaam heb je een longslagader zitten; deze longslagader loopt van je hart naar je longen toe. De slagader is verantwoordelijk voor het vervoer van bloed naar de longen; dit is alleen bloed waar weinig zuurstof in zit.

Longembolie

Het zuurstofrijke bloed gaat via de longader naar het hart. Het hart zorgt vervolgens weer voor het transport van het zuurstofrijke bloed in je lichaam.

Als je een longembolie hebt, is de ader of de slagader verstopt. Het gevolg hiervan is dat de hierboven genoemde werking niet meer optimaal functioneert.

In tegenstelling zelfs; de verstopte ader of slagader zorgt voor een benauwd gevoel. Dit komt simpelweg doordat er te weinig zuurstof in het bloed terecht komt.

Varianten van een longembolie

Het is mogelijk om een longembolie in het midden van je long te krijgen of vlak bij de rand. Dit zijn twee verschillende varianten, waarbij een grote prop in het midden van een long het meest risicovolle is.

Dat is zelfs een levensbedreigende ziekte, aangezien je longen dan niet meer kunnen functioneren.

In ongeveer 10 procent van de gevallen krijgt men na een longembolie ook nog een longinfarct. Een dergelijk infarct ontstaat doordat een deel van het longweefsel geen bloed meer krijgt.

Doordat het longweefsel geen bloed meer krijgt, krijgt het ook geen zuurstof mee. Indien dit proces te lang duurt, zal het weefsel afsterven. Als dat gebeurt, spreken we over een hartinfarct.

Wat is een hersenembolie?

Je hebt hierboven alle informatie over de betekenis van een embolie kunnen lezen. Maar, een hersenembolie komt ook regelmatig voor. Graag vertellen we jou meer over een hersenembolie en de betekenis daarvan.

Bij een hersenembolie is er sprake van een stolsel dat vastgelopen is in de hersenen. Indien een embolie een slagader in de hersenen afsluit, zijn de gevolgen behoorlijk heftig.

Als de gevolgen zich binnen 24 uur herstellen, hebben we het over een TIA.

Indien de gevolgen blijvend zijn, spreken we over een CVA. De gevolgen zijn onder andere dat je buiten bewustzijn kunt raken en dat je last van spraakstoornissen of verlammingen hebt.

Wat is een hersenembolie betekenis? Die vraag zien we regelmatig voorbijkomen. Mede daarom hebben we hieronder een korte samenvatting geplaatst: Indien een stukje van een stolsel of een volledig stolsel loslaat in het hart of in de halsslagader, kan dit stolsel vastlopen in de slagader van de hersenen.

Als dat gebeurt, spreken we van een hersenembolie. De gevolgen kunnen 24 uur duren (TIA) of blijvend zijn (CVA).

Recent heeft de overheid ook een reclamecampagne in het leven geroepen voor een beroerte. Deze luidde als volgt: mond, spraak, arm.

Een TIA is een ander woord voor een beroerte. Mocht je last van een scheve mond, verwarde spraak of een lamme arm hebben, moet je direct aan de bel trekken.

Behandeling

Nu je weet wat de betekenis van een embolie is, is het belangrijk om te weten dat je het snel moet behandelen.

Het is mogelijk om een hersenembolie te behandelen. In het ziekenhuis kan dit middels een intraveneuze trombolyse.

Hierbij wordt een stolsel oplossend middel in het lichaam gespoten middels een infuus. Het is hoe dan ook erg belangrijk om de symptomen van een hersenembolie te herkennen: een scheve mond, verwarde spraak of een lamme arm hebben.