wat is trombose

Trombose kan ernstige gevolgen hebben en vooral als er een embolie uit ontstaat. Maar hoe herken je trombose en wat zijn de symptomen van trombose?

In dit artikel gaan we je vertellen hoe je trombose kunt herkennen zodat je er snel een behandeling voor kunt krijgen.

Inhoud

Wat is trombose?

Trombose betekent dat er een stolsel is ontstaan in een bloedvat. In sommige gevallen wordt het stolsel steeds een stukje groter waardoor bloed steeds moeilijker door de ader loopt.

Meestal ontstaat een zo’n stolsel in een van je benen. Wanneer een stolsel ontstaat in je been kan het bloed vanaf je been niet meer goed terugstromen naar het hart.

Vanaf je voeten wordt het bloed eerst terug gepompt naar je kuiten, dan naar de knieholte en bekken en zo komt het bloed weer terug in je hart. Vanuit daar gaat je bloed weer naar de longen.

Als een stolsel losraakt spreken we van een embolie. Als dit gebeurd is de kans dus groot dat een embolie met je bloed wordt meegevoerd naar je naar je longen. Zo ontstaat een long embolie.

Wat zijn de verschillende soorten trombose en wat zijn de symptomen?

In elk bloedvat in je lichaam kan trombose ontstaan. Maar trombose komt het meest voor in de benen of in de longen.

In sommige gevallen kan het ook voorkomen in de buik of arm. In uitzonderlijke gevallen komt trombose ook voor in de ogen.

De verschillende trombosesoorten op rij:

 • Trombosebeen
 • Longembolie
 • Posttrombotisch syndroom
 • Hartinfarct
 • Herseninfarct
 • Oog trombose
 • Sinustrombose
 • Trombose arm
 • Darminfarct

Symptomen van trombose

Trombosebeen

Bij een trombosebeen ontstaat het stolsel aan een van de benen. Het risico van deze vorm van trombose neemt toe na een  operatie of of na langdurige ziekte waarbij je lang stil hebt moeten liggen of zitten.

Een trombose been kan als het stolsel losraakt een longembolie veroorzaken. Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk behandeld te worden.

Symptomen trombose been: 

 • Zwelling aan één been
 • Pijn in het been
 • Zwaar gevoel in het been
 • Rode of blauwe verkleuring van het been
 • Lichte temperatuursverhoging
 • Strak gespannen huid en glanzend rood met oppervlakkige aderen

Longembolie

Bij een longembolie zit een bloedvat naar je longen verstopt door een stolsel. Een longembolie wordt meestal veroorzaakt door een stolsel dat eerder is ontstaan in je been of onderbuik.

Een longembolie kan ernstige gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk om bij vermoeden zo snel mogelijk contact op te nemen met je huisarts.

Symptomen Longembolie: 

 • Plotseling opkomende en onverklaarbare kortademigheid
 • Pijn bij hoesten
 • Pijn bij zuchten
 • Snelle ademhaling
 • Pijn bij liggend slapen, kortademigheid of allebei
 • Hartkloppingen
 • flauwvallen
 • Zwellingen en pijn bij het been
 • Bloed opgeven
 • Benauwdheid
 • Transpireren
 • Pijn op de borst
 • Stijging lichaamstemperatuur of koorts
 • Plotseling prikkelhoest

Symptomen van trombose

Posttrombotisch syndroom

Het posttrombotisch syndroom is een chronische aandoening aan de aderen van je been of arm.

Deze aandoening ontstaat meestal bij ongeveer een kwart van de mensen die al eerder trombose hebben gehad. Dit komt doordat het stolsel de kleppen van de aderen beschadigd heeft.

Symptomen:

 • Een zwaar, moe gevoel of kramp in het been of arm
 • Vochtophoping (oedeem), die meestal toeneemt in de loop van de dag
 • Eczeem
 • Spataderen
 • Een dunne, glanzende huid
 • Witte verkleuringen van de huid
 • Moeilijk genezende wonden

Hartinfarct

Bij een hartinfarct wordt een tak van de kransslag ader afgesloten. Hierdoor krijgt een gedeelte van het hart geen zuurstof meer.

Bij een hartinfarct is het belangrijk dat er acuut gehandeld wordt om de nevenschade zo veel mogelijk te beperken

Symptomen herseninfarct:

 • Pijn, drukkend of knijpend gevoel op de borst, pijn tussen de schouderbladen;
 • Uitstralende klachten als pijn in de arm, keel, kaak;
 • Deze pijn duurt ook in rust langer dan 5 minuten;
 • Kortademigheid, zweten;
 • Misselijkheid, braken;
 • Klachten nemen vaak toe bij inspanning.

Vrouwen ervaren meestal de volgende klachten: 

 • Pijn in de bovenbuik, kaak, nek of rug;
 • Pijn tussen de schouderbladen;
 • Extreme moeheid;
 • Duizeligheid;
 • Onrustig gevoel, angst en snelle ademhaling.

Herseninfarct

Hierbij wordt een een slagader naar de hersenen volledig afgesloten. Hierdoor krijgt een deel van de hersenen niet meer genoeg zuurstof. Als dit te lang duurt ontstaan er uitvalverschijnselen.

Ook bij een herseninfarct is een acute behandeling belangrijk. Als het namelijk te lang duurt sterft er weefsel af dat zorgt voor blijvende schade aan de hersenen.

Symptomen Herseninfarct

 • Scheve mond, naar beneden hangende mondhoek
 • Lamme arm of been, of een doof of tintelend gevoel in de ledematen
 • Verwarde, onsamenhangende spraak
 • Duizeligheid en/of evenwichtsstoornissen
 • Ernstige hoofdpijn
 • wazig zien of verlies van zicht

Oog trombose

Ook bij het oog kan een bloedstolsel een van de vaten afsluiten. Deze vorm van trombose komt vaak alleen maar voor bij mensen tussen de 50 – 80 jaar oud en wordt vaak in verband gebracht met diabetes of een hoge bloeddruk.

Symptomen oog trombose:

 • vermindering van het zicht in 1 oog (vaak pijnloos)
 • plotseling ontstaan van vlekken of lichtflitsen (al dan niet in combinatie met vermindering van zicht)

Sinustrombose

Ook deze vorm van trombose betreft de hersenen. In dit geval wordt er door een bloedprop een van de afvoerende vaten geblokkeerd. Dit kan zorgen voor hoofdpijn.

Symptomen van trombose

Ook kunnen je enkele klachten van een herseninfarct ervaren. Deze vorm van trombose komt het meest voor bij jonge mensen rond de 35 jaar.

Symptomen Sinus trombose:

 • uitvalverschijnselen zoals verlamming van arm en/of been, moeite met spreken, uitval van een gezichtshelft, evenwichtsstoornissen, dubbelzien
 • epileptische aanvallen
 • buiten bewustzijn raken
 • in coma raken (zeldzaam)

trombose arm

Een trombose arm kun je vergelijken met een trombosebeen. Hier ontstaat een bloedstolsel in een van de vaten in je arm waardoor het bloed niet meer goed kan wegstromen.

Symptomen trombose arm:

 • hand en arm gezwollen
 • geen kracht meer in de arm
 • een zwaar gevoel of pijn in de arm
 • een rode tot blauwachtige verkleuring van de arm
 • een lichte temperatuursverhoging
 • een strakgespannen huid van de arm (rood en glanzend met gestuwde oppervlakkige aderen)

Darm infarct

We spreken van een darminfarct als een vat naar van de bloedvoorziening naar de dikke of dunne darm wordt afgesloten of vernauwd.

Als dit gebeurd bestaat de kans dat een gedeelte van de darm zal afsterven en daarom is acuut handelen heel belangrijk. Een darminfarct komt meestal voor bij ouderen en leidt vaak tot overlijden.

Dit komt omdat de klachten van een darminfarct vaak pas te laat worden ontdekt.

Symptomen darm infarct: 

 • hevige buikpijn
 • Koorts
 • Misselijkheid
 • braken
 • Diarree (met bloed)

Later stadium:

 • zwellen van de buik
 • Daling in bloeddruk
 • Stijging hartslag
 • Koud en bleek lichaam
 • bloedvergiftiging